AKTUALNOŚCI

Ostatnio w naszej szkole ...

Warsztaty świąteczne - zapach świąt

„Warsztaty świąteczne - zapach świąt”
Zadanie projektowe „Warsztaty świąteczne - zapach świąt” warsztaty dla dzieci i młodzieży będzie realizowane jest w Szkole Podstawowej w Laskówce Chorąskiej w okresie od 15.12.2019 do 28.12.2019. Odbiorcami zadania „Warsztaty świąteczne –zapach świąt”, sa mieszkańcy Województwa Małopolskiego, a w szczególności dzieci i młodzież z Laskówki Chorąskiej, Chorążca i Sieradzy, obojga płci. Sale zostaną udostępnione przez szkołę nieodpłatnie.
Celem zadania publicznego jest integracja społeczności lokalnej – dzieci i młodzieży, podniesienie świadomości przynależności do społeczności lokalnej wśród mieszkańców, poszerzenie oferty aktywnego spędzania wolnego czasu , rozwijanie talentów muzycznych aktywizacja społeczności lokalnej, promowanie w środowisku lokalnym Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Laskówce Chorąskiej.
W ramach zadania odbyły  następujące przedsięwzięcia:
Warsztaty kulinarne wypieki - to pieczenie pierników, ciasteczek i ciast świątecznych. W czasie tych warsztatów , dzieci samodzielnie przygotowały  ciasta piernikowe, ciasteczka piernikowe, sernika na spodzie piernikowym.

Warsztatów kulinarne potrawy - to przygotowanie popularnych wigilijnych potraw – barszcz czerwony z krokietem oraz kapusta z grzybami. Przygotowane potrawy były degustowane w czasie na wigilii szkolnej w dniu 20.12.2019r.

W ramach projmektu odbył się ."Konkurs kolęd " la dzieci z klas 1-8 , w dniu 17 grudnia. W konkursie wzieło udział 20 dzieci .

W przedsięwzięcie włączeni byłi  również rodzice dzieci ze szkoły.
Projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w kwocie 4000,00 zł