AKTUALNOŚCI

Ostatnio w naszej szkole ...

Jak radzić sobie ze stresem w czasie pandemii?

Jak radzić sobie ze stresem w czasie pandemii?

 

Przerwy w śledzeniu informacji o pandemii, podejmowanie przyjemnych aktywności, próby zachowania codziennej rutyny – to niektóre ze sposobów radzenia sobie ze stresem z powodu COVID-19, które podają eksperci z amerykańskich Centrów Prewencji i Kontroli Chorób w Atlancie.

Szerzenie się pandemii COVID-19 może być bardzo stresujące dla wielu osób, podkreślają specjaliści z Centrów Prewencji i Kontroli Chorób (CDC) na stronie internetowej instytucji. Strach i obawy przed chorobą mogą przytłaczać zarówno dorosłych, jak i dla dzieci. Dlatego tak ważna jest znajomość sposobów radzenia sobie z tym obciążeniem.
To, jak zareagujemy na wybuch pandemii, zależy od naszych osobistych predyspozycji, doświadczeń i uwarunkowań, a także od społeczności, w której żyjemy. Do grupy mogącej silniej reagować na tę sytuację należą osoby starsze i osoby z chorobami przewlekłymi, które są bardziej zagrożone COVID-19, dzieci i nastolatki. Również osoby poddane kwarantannie mogą przeżywać nasilony stres (nawet jeśli nie są chore), ze względu na izolację od innych ludzi.

Przerwa w śledzeniu wiadomości

Wśród objawów stresu związanego z wybuchem pandemii eksperci wymieniają m.in. występowanie nasilonych obaw i lęków o własne zdrowie i zdrowie swoich najbliższych, zmiany w nawykach związanych ze snem i spożywaniem posiłków, problemy ze snem i koncentracją uwagi.
Każdy może jednak podjąć proste kroki, by pomóc sobie, rodzinie i najbliższym w radzeniu sobie ze stresem wywołanym pandemią, podkreślają eksperci CDC.
W tym celu powinniśmy robić sobie przerwy od oglądania, czytania czy słuchania nowych informacji na temat pandemii w mediach, również społecznościowych. Ciągłe skupianie się na tym problemie może nasilać niepokój.
Warto też zadbać o siebie i swoje ciało - ćwiczyć głębokie oddechy, rozciąganie lub medytację. Dobrze jest spożywać zdrowe, zbilansowane posiłki, wykonywać regularne ćwiczenia, wysypiać się.

Przyjemne aktywności

Powinniśmy też starać się podejmować aktywności, które nas rozluźniają i sprawiają nam przyjemność.
Poza tym warto porozmawiać z osobami, do których mamy zaufanie o swoich obawach i emocjach. Jeśli stres istotnie zakłóca nasze codzienne aktywności przez kolejne dni, warto poradzić się psychologa lub lekarza.
Dzielenie się z innymi sprawdzonymi informacjami na temat wirusa i epidemii COVID-19 (a nie plotkami, czy fake newsami) pozwoli lepiej ocenić, jakie zagrożenie stanowi ona dla nas samych i naszych bliskich, a przez to może złagodzić stres.

Dzieci też się stresują

Reakcja dzieci i nastolatków zależy w dużym stopniu od tego, jak zachowują się dorośli w ich otoczeniu - podkreślają eksperci CDC. Rodzice, którzy reagują ze spokojem i pewnością, będą stanowić wsparcie dla swoich dzieci. Dlatego tak ważne jest, by opierać się na sprawdzonych informacjach na temat wirusa.
Nie wszystkie dzieci reagują na stres w ten sam sposób. U najmłodszych można obserwować zwiększoną płaczliwość lub rozdrażnienie, a nawet powrót zachowań, z których dziecko wyrosło. Wśród innych objawów nadmiernej reakcji stresowej na epidemię eksperci wymieniają: smutek, nasilone zamartwianie się, niezdrowe zachowania dotyczące snu czy jedzenia, a u nastolatków również nadmierną drażliwość, tzw. złe zachowanie, problemy z koncentracją uwagi, unikanie obowiązków szkolnych oraz  aktywności (które w przeszłości sprawiały dziecku radość) mogą wystąpić bóle głowy i ciała bez konkretnej przyczyny.
Rodzice mogą pomóc dzieciom w łagodzeniu stresu związanego z pandemią poprzez rozmowę, rzeczowe i przystępne przedstawienie faktów. Ważne jest też, by dać dzieciom i nastolatkom poczucie bezpieczeństwa, pozwolić na wyrażenie emocji, takich jak zdenerwowanie, złość, a także podzielić się z nimi własnymi sposobami na rozładowanie stresu.

Codzienna rutyna bardzo ważna

W czasie epidemii warto ograniczyć dzieciom i młodzieży dostęp do wiadomości w mediach, również społecznościowych. Dzieci mogą błędnie interpretować informacje, które do nich docierają i bać się tego, czego nie rozumieją.
Specjaliści podkreślają, że dobrze jest też trzymać się dotychczasowej rutyny, jeśli chodzi o codzienne aktywności, a w sytuacji, gdy zamknięte zostają szkoły, stworzyć nowy schemat dnia obejmujący naukę oraz czas wolny.
  

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia br.

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia br.

Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym dziś, 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.ypomnijmy, że w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, zmieniliśmy przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Określiliśmy również zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyliśmy możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Za jej organizację odpowiada dyrektor szkoły. 

Bezpieczeństwo uczniów i ich możliwości psychofizyczne priorytetem

Organizując kształcenie na odległość dyrektor musi pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

Informacja Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej

Drodzy Rodzice, Uczniowie, Dyrektorzy i Nauczyciele  szkół i przedszkoli w Powiecie Dąbrowskim

     Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z pracownikami informuje Państwa, że w obliczu ogłoszonego w Polsce stanu epidemii związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poradnia udziela wsparcia, pomocy, instruktażu.                                                                                                                             

Poradnia realizuje swoje zadania w następującej formie;

1.Udziela dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej drogą telefoniczną (telefon stacjonarny 14 642 27 11, telefony do poszczególnych pracowników podawane będą w sekretariacie poradni w Dąbrowie Tarnowskiej) Powyższe działania będą mieć charakter porad, konsultacji, wsparcia, działalności informacyjnej, udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy w rozwiazywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych dzieci, uczniów.

2. Opracowuje materiały instruktażowe dotyczące zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć z zakresu TUS (trening umiejętności społecznych).

3. Pracownicy pedagogiczni pełnią dyżur w poradni. Podczas dyżurów będą udzielać wsparcia potrzebującym rodzicom, uczniom, będą wspierać dzieci w trudnej sytuacji.

4. Prowadzi edukację dotyczącą ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli, podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży (zamieszczanie artykułów na stronie internetowej, udostępnianie materiałów rodzicom, nauczycielom).

       W tym bardzo trudnym okresie zadbajmy o bezpieczeństwo swoich najbliższych, pomagajmy sobie, wspierajmy się.

       Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej służy pomocą każdemu.

Pracujemy w Dąbrowie Tarnowskiej codziennie od g. 8:00-16:00

                   

                                                                                

Kontakt z poradnią

14 642 27 11 – Dąbrowa Tarnowska

666 879 824 – bezpośredni telefon do dyrektora poradni

e-mail pppdabrowa@interia.pl

Dyrektor poradni prosi

dyrektorów szkół i przedszkoli o podanie informacji

wszystkim rodzicom i nauczycielom.

Ważne jest, aby wszyscy mieli świadomość, że nie jesteśmy sami.

 

Zapraszamy do współpracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dla Uczniów i Rodziców klasy ósmej odnoście próbnego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

Informacja dla Uczniów i Rodziców klasy ósmej odnoście próbnego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

 

Drodzy Rodzicie i Uczniowie klasy ósmej!

Informuję, że Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego).

 Egzaminy zostaną przeprowadzone w dniach 30.03.2020 do 01.04.2020 roku.

Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.gov.pl oraz na stronie www.oke.krakow.pl. w następujących terminach:

  • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
  • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
  • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – język angielski lub niemiecki

 

Będzie to dla Was ostatnia próba przez egzaminem, który jeśli nie zostanie przełożony czeka Was już w kwietniu.

Bardzo proszę, abyście rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania  w karcie odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo).

Następnie proszę, aby wypełnione karty odpowiedzi wysłać pocztą elektroniczną do nauczycieli, którzy uczą Was poszczególnych przedmiotów (emaile na które należy wysłać rozwiązania zostaną Wam przekazane przez wychowawców). Bardzo proszę, aby na karcie odpowiedzi nie zapomnieć napisać swojego imienia, nazwiska oraz klasy.

Karty odpowiedzi z poszczególnych części egzaminu należy odesłać w tym samym dniu, w którym odbywa się dany egzamin!

Bardzo serdecznie proszę, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów).

Zachęcam Rodziców o dopingowanie swoich dzieci, aby podeszły do tego zadania w sposób odpowiedzialny i pracowały na arkuszu samodzielnie.

Dyrektor szkoły

mgr Teresa Dąbrowa

 

Ważna informacja dyrektora szkoły

Informacja dla rodziców i uczniów o sposobie i trybie realizacji zadań  Szkoły Podstawowej w Laskówce Chorąskiej w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania oraz
 o sposobie monitorowania postępów uczniów, weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów w tym również informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce i uzyskanych ocenach.

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

 

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej nasza Szkoła będzie realizowała kształcenie na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

MEN określił zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzył możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Informuję, że  od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. zajęcia w naszej Szkole będą odbywać  się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i będą realizowane
 z wykorzystaniem:

a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl

b) materiałów wskazanych przez nauczycieli:

  • dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
  • materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
  • materiałów opracowanych przez nauczycieli;

Obowiązkiem ucznia będzie  podejmowanie  aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia. Szczegółowy sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności nauczyciele określą w wymaganiach edukacyjnych kształcenia na odległość z poszczególnych przedmiotów.

Zajęcia opiekuńcze  na odległość będą realizowane w naszej Szkole w ramach obowiązującego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami.

Dołożymy wszelkich starań, aby niezależnie od sytemu pracy, uczeń nie spędzał przy komputerze kilku godzin dziennie. Część zadań uczniowie będą wykonywać w materiałach ćwiczeniowych.

Uczniowie i rodzice będą informowani  o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach przez pocztę elektroniczną, telefonicznie, Messenger w wiadomościach prywatnych,  dodatkowo przez aplikację Zoom (kl.VII-VIII) oraz testów on-line testportal.pl (język angielski kl. V-VIII).

Nasi nauczyciele zawsze chętnie odpowiedzą na pytania, poprzez kontakty zwyczajowo ustalone i przyjęte, tj.:

- poczta e-mail,  Messenger, telefonicznie

W oddziale przedszkolnym i w klasach I – III od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 – 11:00. W klasach IV – VIII wtorki i czwartki od 10:00 – 12:00. W razie konieczności również
 w godzinach popołudniowych każdego dnia do godz.18:00.

Zapraszam również do kontaktu mailowego teresad77@gmail.com oraz telefonicznego (pod znanym Państwu numerem).

Postaram się odpowiedzieć  na wszystkie nurtujące Państwa pytania dotyczące kształcenia na odległość w naszej Szkole.

 

 

Dyrektor Szkoły
Teresa Dąbrowa