AKTUALNOŚCI

Ostatnio w naszej szkole ...

PROFILAKTYKA W SZKOLE

 
W ostatnim tygodniu w naszej szkole zostały przeprowadzone prelekcje, w klasach 1 – 8, przez pedagoga oraz pedagoga specjalnego: „ Przeciw przemocy w szkole – eliminacja zachowań agresywnych wśród uczniów”. Celem prelekcji było: uświadomienie uczniom czym jest agresja, jakie są formy przemocy rówieśniczej, jak reagować na przemoc, zapoznanie uczniów ze sposobem radzenia sobie z napięciami oraz uświadomienie dzieciom gdzie można szukać pomocy.
Agresja:rozumiana jest jako każde intencjonalne działanie, ukierunkowane na wyrządzenie komuś szkody, straty lub zadanie bólu.
Formy przemocy rówieśniczej:przemoc fizyczna – polega na wyładowywaniu złości poprzez bicie, popychanie, kopanie, albo niszczenie cudzej własności oraz przemoc psychiczna – jest tym rodzajem agresji, w którym nie jest używana siła fizyczna, a ofiara nie odnosi widocznych obrażeń cielesnych. Może ona przybierać różne formy: kierowanie do innej osoby obraźliwych, wulgarnych słów; rozpowszechnianie kłamstw o innych osobach; wrogie gesty; celowe ujawnianie informacji z czyjegoś prywatnego życia; snucie intryg; złośliwości; naśmiewanie się; szydzenie z kogoś; odrzucenie; wykluczenie z grupy; straszenie; szantażowanie; wymuszanie; wszczynanie kłótni w celu poniżenia, upokorzenia; manipulowanie przyjaźniami.
Sposoby radzenia sobie z agresorem:porozmawiaj o swoim problemie z zaufanym dorosłym (opisz szczegółowo sytuację, poproś o pomoc, nie wstydź się o tym mówić). Zachowaj spokój, nie reaguj gwałtownie (wybuchając gniewem, pozwalasz by dręczyciel zyskał nad tobą przewagę). Wystrzegaj się myśli o zemście, odwet to często dolewanie oliwy do ognia, nie daje prawdziwej satysfakcji. Kiedy atmosfera staje się gorąca lepiej się oddalić. Zanim wybuchnie kłótnia odejdź. Staraj się unikać tych, którzy dokuczają słabszym.
Nieagresywne sposoby rozładowania napięcia to min.: uprawianie sportu, spacery, taniec, śpiew, rysowanie, wykrzyczenie się, joga, obcowanie z przyrodą, ćwiczenia relaksacyjne.
Pomocy szukaj: wśród rodziców, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów.