AKTUALNOŚCI

Ostatnio w naszej szkole ...

Spotkania z kulturą bliską i daleką

6 czerwca odbyło się w naszej szkole spotkanie z pisarką, poetką i autorką książek dla dzieci panią Ewą Stadmüller. Spotkanie miało charakter warsztatowy, dla dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klas I - III. Odbyło się ono w ramach projektu "Spotkania z kulturą bliską i daleką", finansowanego z budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego, we współpracy z Dąbrowskim Domem Kultury. Pani Ewa Standmüller jako pisarka zadebiutowała w 1992 roku bajką "O tym jak robaczek świętojański otrzymał świetlistą szatkę". Jest autorką ponad 100 książek dla dzieci. Są wśród nich zbiory opowiadań, bajki, wiersze, zagadki, scenariusze teatralne oraz opracowania znanych baśni i legend. Ważne miejsce w twórczości autorki zajmują książeczki o charakterze edukacyjnym. W licznych utworach pojawia się także nurt religijny.Autorka opowiadała o swojej twórczości oraz o tym skąd czerpie pomysły. Dzieci dowiedziały się między innymi: Jak powstaje książka? - od pomysłu autorskiego, poprzez wspólną współpracę redaktora, ilustratora i wydawcy. Pani Ewa przygotowała dla uczniów wiele atrakcji i niespodzianek. Dzieci z wielkim zaangażowaniem próbowały swych sił w układaniu rymów i ciekawych zagadek, a za owocną współpracę dzieci otrzymały w nagrodę jedną z książek autorki wraz z autografem, która trafiła do naszej szkolnej biblioteki. Po spotkaniu dzieci mogły dokonać zakupu przywiezionych przez pisarkę książek, a autorka każdą z nich opatrzyła specjalną imienną dedykacją. Spotkanie z panią Ewą Standmüller było bez wątpienia dla wszystkich wspaniałą lekcją oraz czasem świetnej zabawy.

opracowanie: Justyna Król

Powiatowy Turniej BRD

29 maja 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Laskówce Chorąskiej odbył się etap gminny XV Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego dla klas I-III „Wzorowo i bezpiecznie”, którego koordynatorem była pani Justyna Wrona.

Do turnieju przystąpiło 6 szkół z gminy Dąbrowa Tarnowska. Tuż po godzinie 9:00 wszyscy uczestnicy konkursu wiedzy wraz z opiekunami i rodzicami zgromadzili się na sali gimnastycznej, gdzie zostali serdecznie przywitani przez panią Teresę Dąbrowę – dyrektora szkoły w Laskówce Chorąskiej. Po krótkim wstępie uczniowie udali się do sali lekcyjnej na piętrze, gdzie nastąpiło oficjalne otworzenie koperty z testem przygotowanym przez PSP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.

Uczestnicy na rozwiązanie testu mieli 60 min. Przygotowany test nie należał do łatwych, był na wysokim poziomie. Składał się z testu wyboru, pytań półotwartych, wykreślanki, rebusów i krzyżówki. Każdy uczestnik turnieju w skupieniu rozwiązywał zadania.

Całemu Turniejowi towarzyszyła atmosfera rywalizacji w duchu Fair Play. Uczniowie dzielnie walczyli o zwycięstwo i nominację do udziału w Turnieju BRD na etapie powiatowym.

W klasyfikacji zespołowej szkół podstawowych klas I-III:

 

        I miejsce : Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej w składzie :

Zuzanna Nuta (kl. IIIb), Mikołaj Stankiewicz (kl. IIIb), Wojciech Sternal (kl. IIIa)

Nauczyciele przygotowujący: pani Teresa Giza oraz Renata Klimek

 

II miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa w Laskówce Chorąskiej w składzie:

Nikola Kawalec(kl. II), Michał Prząda(kl. II), Zuzanna Świętek (kl. II)

Nauczyciel przygotowujący: pani Justyna Wrona

 

III miejsce : Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipinach w składzie:

Piotr Kurek (kl. II), Karol Sak  (kl. II), Zuzanna Warzecha (kl. I)

Nauczyciel przygotowujący: pani Marta Mędala

 

Najlepszym uczestnikiem Turnieju została Zuzanna Nuta -  uczennica PSP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.

W turnieju wzięły ponadto udział reprezentacje szkoły: z Nieczajnej Górnej, Gruszowa Wielkiego i Szarwarku.

 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz wspaniałe nagrody rzeczowe, które zostały ufundowane przez :

- Burmistrza Gminy Dąbrowa Tarnowska

- Komendę Powiatową Policji w Dąbrowie Tarnowskiej,

- PSP w Laskówce Chorąskiej

- Ośrodek Nauki Jazdy „Jedynka” w Dąbrowie Tarnowskiej

- Hurtownię art. szkolnych i biurowych MASTTER

- Jednego z rodziców z PSP w Laskówce Chorąskiej

 

Podczas wręczania nagród swoją obecnością wszystkich uczestników zaszczycili reprezentanci z Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, którzy podsumowując etap gminny przekazali uczniom cenne rady i wskazówki nt. bezpieczeństwa na drodze.

 

 

opracowanie Justyna Wrona

Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu

W dniach 14-15 maja 2019r. na scenie Dąbrowskiego Domu Kultury młodzi uczestnicy festiwalu, wykonywali piosenki, których tematyka dotyczyła takich zagadnień jak: zdrowy styl życia, prawidłowe odżywianie, profilaktyka nałogów, higiena osobista i ekologia.

Konkurs został zorganizowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, we współpracy z Dąbrowskim Domem Kultury.

Występy powiatowego etapu festiwalu oceniała Komisja konkursowa w składzie: Krystyna Szymańska – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie (przewodnicząca), Paweł Chojnowski - Dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury, Ewa Ujek –Samodzielne Stanowisko Pracy Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Dagmara Jedynak  - Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Lokalnego Edukacji i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Katarzyna Reczek – utalentowana wokalistka grupy „Filii Dei”. W drugim dniu festiwalu do Komisji dołączył Kamil Banaś – dyrygent Orkiestry Dętej w Dąbrowie Tarnowskiej/ nauczyciel muzyki w PSP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. 
Naszą szkołę reprezentowały : Emilia Bieś z zerówki, Aleksandra Jurek z klasy 1, Aleksandra Kozioł z klasy 8. 

 

Aleksandra Kozioł zajęła I miejsce a Aleksandra Jurek zdobyła miejsce II, Emilia otrzymała dyplom za udział w konkursie, jesteśmy z niej dumni, to pierwszy publiczny występ.
Lauraci konkursu zaprezentują swoje utwory w czasie pikniku w Dąbrowie  Tarnowskiej organizowanego przez "Pomocną Dłoń" w dniu 2 czerca. 

Gratulujemy sukcesu !

Nowe boisko - OTWARTE

Dzień 22 maja 2019 roku na długo zapisze się na kartach historii naszej Szkoły oraz w pamięci jej uczniów, nauczycieli, jak i wszystkich mieszkańców Laskówki Chorąskiej.

  Tego dnia nastąpiła długo oczekiwana uroczysta inauguracja otwarcia boiska wielofunkcyjnego z siłownią terenową , który staraniem Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Laskówce Chorąskiej został zmodernizowany dzięki środkom uzyskanym z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju , pochodziło z dotacji unijnej przekazanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Obszarów Wiejskich. Koszt tego przedsięwzięcia to 367 033,25 zł  z czego 293 626 zł , pochodziło z dotacji unijnej przekazanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Projekt realizowano dzięki współpracy z Lokalną Grupą Działania Prowent w Mielcu.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły przez szkolny poczet sztandarowy. Następnie wszyscy zgromadzeni na placu odśpiewali hymn państwowy.

Inwestycja ta zaspokaja potrzeby rekreacyjne lokalnej społeczności, która ma dzięki niej większe i ciekawsze możliwości zagospodarowania czasu wolnego. Plac rekreacyjny może być wykorzystywany zarówno do zajęć sprawnościowych, jak i do organizacji imprez integrujących społeczności lokalną.

Uroczystość otwarcia prowadziła Dyrektor Szkoły Podstawowej w Laskówce Chorąskiej Teresa Dąbrowa wraz z przedstawicielem uczniów. Wśród obecnych gości byli: Proboszcz Parafii Oczyszczenia NMP w Odporyszowie Janusz Oćwieja, Skarbnik Gminy Małgorzata Bąba, sołtys wsi Laskówka Chorąska, a zarazem Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Jacek Światek, Radny Powiatu Dąbrowskiego i były Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej w latach 1994-2014 Stanisław Początek, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Laskówce Chorąskiej Anna Jarmuła-Patoń, nauczyciele szkoły, katecheci, przewodnicząca rady rodziców Joanna Ptak,  osoby związane ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły w Laskówce Chorąskiej, sponsorzy i uczniowie. Z powodu sytuacji alarmu powodziowego w gminie Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski nie mógł uczestniczyć w otwarciu.

 Najważniejszym momentem uroczystości było przecięcie wstęgi, którego dokonali : Sekretarz Gminy Dąbrowa Tarnowska Stanisław Ryczek, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Marta Chrabąszcz, Dyrektor Szkoły Teresa Dąbrowa, sołtys wsi Laskówka Chorąska, a zarazem Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Jacek Światek, były Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej w latach 1994-2014 Stanisław Początek, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Laskówce Chorąskiej Anna Jarmuła-Patoń, przewodnicząca Rady Rodziców Joanna Ptak, katecheta ks Marian Kot,  przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Aleksandra Kozioł.  Chwilę później Proboszcz Parafii Oczyszczenia NMP w Odporyszowie Janusz Oćwieja poświęcili boisko.

W dalszej części uroczystości dyrektor szkoły podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w modernizację obiektu wręczając im pamiątkowe dyplomy i róże. Sekretarz Gminy Stanisław Ryczek  przedstawił zebranym informacje na temat zrealizowanego projektu i jego finansowanie. Podkreślił rolę Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Laskówce Chorąskiej w realizacji projektu, a także wręczył w imieniu Burmistrza Krzysztofa Kaczmarskiego listy gratulacyjne. Otrzymali je: prezes stowarzyszenia Anna Jarmuła-Patoń, dyrektor szkoły Teresa Dąbrowa, sołtys Jacek Świątek. Następnie głos zabrał Jacek Światek Radny Gminy Dąbrowa tarnowska a zarazem sołtys wsi Laskówka Chorąska ,który w imieniu beneficjentów projektu podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia. Szczególne podziękowania skierowano do Sekretarza Stanisławowa Ryczka, w dalszej części podziękowano pracownikom Referatu Inwestycji i Zamówień Urzędu Miejskiego z kierownikiem Witoldem Reczkiem na czele oraz Annie Witowskiej z Referatu Promocji, Kultury i Informatyzacji za wielką pomoc z wnioskiem na dofinasowanie projektu. Następnie głos zabrał  były burmistrz  Dąbrowy Tarnowskiej a dziś  Radny Powiatu Dąbrowskiego Stanisław Początek.

Na ręce Dyrektor Szkoły prezenty w postaci zestawów piłek do różnych gier zespołowych wręczył Sekretarz Gminy Stanisław Ryczek.

W następnej kolejności uczniowie w podzięce zaprezentowali bogaty program artystyczno-sportowy, który przygotowali nauczyciele Katarzyna Kosmala i Małgorzatą Figiel a o dekorację zadbała pani Agnieszka Ligenza.

Po części oficjalnej uczniowie wraz z gronem pedagogicznym uczestniczyli w  pikniku. Zabawę prowadzili panowie z „Pracowni Jaszczur u przyjaciele”. Zaproszeni goście udali się do Centrum Kulturalno-Społecznego, gdzie także przygotowano poczęstunek oraz piękny tort w kształcie placu rekreacyjnego.

 Cieszymy się z nowego boiska i mamy nadzieję, że nie tylko uatrakcyjni ono lekcje wychowania fizycznego, ale także podniesie edukacyjną i wychowawczą rolę sportu w codziennym życiu uczniów i mieszkańców wsi.

Nie sposób nie wspomnieć o wspaniałej atmosferze, która towarzyszyła całej imprezie – burzliwe oklaski i promieniste uśmiechy, goszczące na buziach, cieszyły oczy nauczycieli i zgromadzonych uczestników.

Dyrektor Szkoły podziękowała wszystkim za udział w uroczystości, wszystkim którzy przyczynili się do realizacji całego przedsięwzięcia, gościom za uświetnienie uroczystości swoją obecnością zapraszając do dokonywania wpisów w Księdze Pamiątkowej.