AKTUALNOŚCI

Ostatnio w naszej szkole ...

Regulamin Konkursu Plastycznego w ramach DBI 2022 pod hasłem : Działajmy razem!”

Regulamin  Konkursu Plastycznego  w ramach DBI 2022  pod hasłem : Działajmy razem!”.

 

SP w Laskówce Chorąskiej -  rok szkolny 2021/2022  -  „Działajmy razem”

 

I. Zapraszamy wszystkich uczniów kl. 0-IV do udziału w Szkolnym Konkursie Plastycznym

w następujących kategoriach:

 

Konkurs dla klas O –  5-6 latki  – wykonanie plakatu „Jak wyobrażasz sobie strażnika internetu".

Konkurs dla klas I-II – praca plastyczna promującą bezpieczne zachowania w Internecie, zawierający hasło „Dzień Bezpiecznego Internetu 2022- Działajmy razem" (praca samodzielna  -  forma dowolna

Konkurs dla klas III-IV  - „Przestrzenny model wirusa komputerowego"

 

II.  Cele konkursu:

 

wdrażanie uczniów do bezpiecznego, kulturalnego i kreatywnego korzystania z Internetu ;

zachęcanie dzieci do przestrzegania netykiety – swoistej etykiety obowiązującej w sieci;

ukazywanie zalet i wad Internetu;

doskonalenie umiejętności dokonywania wyboru, rozumienie pojęcie dobra i zła;

rozwijanie wyobraźni dziecięcej, wrażliwości estetycznej;

zachęcanie uczniów do rozwijania zainteresowań plastycznych i promowania swoich talentów;

III. Warunki uczestnictwa:

 

1. Prace będą oceniane w 3 kategoriach:

Przedszkolaki 5-6 latki

klasy I – II

Klasy III-IV

2. Skład  jury- powołane przez dyrektor szkoły

 

3. Kryteria oceniania: przy ocenianiu prac jury będzie brało pod uwagę:

 

estetykę pracy;

zgodność z tematem;

samodzielność;

pomysłowość;

4. Technika wykonania: dowolna

 

5. Każda praca powinna być podpisana: imię nazwisko, klasa.

 

6. Prace powinny być wykonane na kartce z bloku technicznego A4 lub A3

 

7. Termin składania prac: 07. 02. 2022 do pani Anny Jarmyły – Patoń lub pani Justyny Wrony szkoła i pani Katarzyny Jurek  przedszkole  

 

8. Rozstrzygnięcie konkursu: 08. 02. 2022 w czasie szkolnych obchodów DBI

 

9. Autorzy najciekawszych prac otrzymają dyplomy i drobne nagrody

 

Wszystkich zainteresowanych uczniów serdecznie zapraszamy do udziału w w/w konkursie.

 

 

Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

W poniedziałek, 27 grudnia, po raz pierwszy obchodzimy nowe święto państwowe: Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Sejm jednogłośnie ustanowił je „w hołdzie bohaterom – uczestnikom narodowego zrywu z lat 1918 – 1919, którzy wyzwolili Wielkopolskę spod panowania niemieckiego i przyłączyli ją do odrodzonej Rzeczypospolitej”. Projekt ustawy wniósł do Sejmu prezydent Andrzeja Dudy, a inicjatywa ustawodawcza była odpowiedzią na apele lokalnych społeczności i władz samorządowych z terenu Wielkopolski.

Święto obchodzone jest w dniu rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego – zwycięskiego zrywu, którego znaczenia dla długiego i niełatwego procesu odzyskiwania przez Polskę niepodległości nie sposób przecenić. „Można stwierdzić, że nie byłoby II Rzeczypospolitej w znanym nam kształcie, a być może w ogóle nie mogłaby ona przetrwać, gdyby nie zryw Wielkopolan. Nie sposób przecież wyobrazić sobie wolną Polskę bez kolebki naszej państwowości – i to zarówno ze względu na jej dziedzictwo historyczne i kulturowe, jak również z przyczyn strategicznych, militarnych i gospodarczych” – napisał prezydent Duda w uzasadnieniu projektu. Jak podkreślił, Powstanie było „najdobitniejszym wyrażeniem woli przynależności do odrodzonej Rzeczypospolitej przez społeczność dzielnicy poznańskiej, a zarazem stanowiło zwieńczenie 125 lat, a w północnej części regionu aż 146 lat germanizacji ze strony pruskich zaborców, pielęgnowania narodowej tożsamości i nadziei na odzyskanie własnego państwa, a przede wszystkim wielkiego wysiłku pracy organicznej”.

Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. Celem powstańców był powrót ziem dawnego zaboru pruskiego wchodzących w skład Prowincji Poznańskiej do Polski, która w tym czasie odzyskiwała i umacniała niepodległość. Walki rozpoczęły się dzień po przybyciu do Poznania Ignacego Jana Paderewskiego, powracającego do Polski z emigracji. Owacyjnie witany przez licznie zgromadzonych mieszkańców mąż stanu 26 grudnia wygłosił przemówienie z okna hotelu Bazar. Zdopingowało ono Polaków do podjęcia walki. Okazja nadarzyła się dzień później, kiedy to prowokacyjny przemarsz zorganizowali Niemcy, zrywając w jego trakcie polskie sztandary i chorągwie. W kolejnych dniach walki objęły kolejne tereny Wielkopolski. Powstańcy wywodzili się w olbrzymiej mierze z Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego – struktury przygotowującej się do walk jeszcze przed odzyskaniem niepodległości. Po wybuchu powstania władzę cywilną i wojskową przejęła Naczelna Rada Ludowa, naczelnym wodzem powstania mianując gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego.

Powstanie zakończyło się 16 lutego 1919 r. Wtedy to do postanowień rozejmu w Trewirze zawartego między Ententą i Niemcami, dołączono zobowiazanie Republiki Weimarskiej do zaprzestania kroków zaczepnych przeciw Polakom oraz wytyczono linię demarkacyjną. Włączenie do Polski ziem, o które toczyły się walki, zatwierdzone zostało w traktacie wersalskim podpisanym 28 czerwca 1919 r.

Powrót Wielkopolski do Rzeczypospolitej okupiony został ofiarą blisko 2,5 tys. osób poległych oraz 6 tys. rannych.