AKTUALNOŚCI

Ostatnio w naszej szkole ...

Dzień Psa

DZIEŃ PSA

„Pies jest jedyną istotą na świecie,

która bardziej kocha Ciebie niż samego siebie…”

J. Billings

 

Pies jest najlepszym i najstarszym przyjacielem człowieka. To właśnie pies był pierwszym gatunkiem zwierzęcia, które udało się ludziom udomowić. 9 marca w Przedszkolu obchodziliśmy Dzień Psa.      W tym dniu wszystkie przedszkolaki dowiedziały się o czym powinien wiedzieć odpowiedzialny opiekun, a mianowicie:

 • pies musi mieć zapewniony stały dostęp do pokarmu i czystej wody,
 • powinien być wyprowadzany kilka razy dziennie,
 • pies musi być regularnie szczepiony,
 • jeśli pies choruje należy zapewnić mu leczenie,
 • w przypadku naszego wyjazdu trzeba zapewnić mu dobrą opiekę,
 • psy trzymane na uwięzi muszą mieć możliwość swobodnego wybiegania się,
 • pies nie jest rzeczą, ma prawo do wolności od cierpienia i maltretowania,
 • psa trzeba kochać, głaskać i przytulać,
 • oraz posiadanie psa to nie zabawa, tylko wielki obowiązek.

W tym dniu poznaliśmy rasy oraz imiona psów, które zamieszkują z Naszymi Przedszkolakami. Dzieci miały możliwość obejrzenia filmiku edukacyjnego, w którym dowiedziały się jakie zawody wykonują Nasi przyjaciele: Pies stróżujący, Pies ratowniczy, Psy- pracownicy socjalni, Psy sportowcy. Dowiedzieliśmy się, że psy posiadają niezwykłe zmysły: słuch, węch, wzrok.

Przez cały dzień Przedszkolakom towarzyszył motyw przewodni – PIES. Dzieci układały puzzle, wykonały opaski na głowy, kolorowały, uczestniczyły w zabawach ruchowych naśladując dźwięk oraz ruch piesków. Na koniec dzieci zapoznały się z sytuacjami, w których pies niesie pomoc człowiekowi, oraz poznały sytuacje, gdy jest on niebezpieczny.

opracowanie - Iwona Bieś 

KONKURS PISANEK I PLASTYKI OBRZĘDOWEJ ZWIĄZANEJ Z WIELKANOCĄ 2021rok

 

KONKURS PISANEK I PLASTYKI OBRZĘDOWEJ ZWIĄZANEJ Z WIELKANOCĄ 2021rok

REGULAMIN

 1. Celem konkursu jest kultywowanie regionalnych tradycji zdobnictwa pisanek i plastyki obrzędowej związanej z Wielkanocą.

2. Proponowane prace:

- pisanka tradycyjna

 • zdobiona wzorami wykonanymi za pomocą wosku,
 • zdobiona wzorami uzyskanymi poprzez wytrawianie w kwasie,
 • zdobiona wzorami wykonanymi techniką skrobania,
 • barwiona w naturalnych wywarach (łupiny z cebuli, kory dębu, itp.)

     - jajka zdobione różnorodnymi technikami z wyłączeniem użycia tworzyw sztucznych i gotowych materiałów (kalkomania, naklejki, itp.),

    - plastyka obrzędowa: gaiki, stroiki wielkanocne.

 

Kartki wielkanocne, nie będą oceniane i eksponowane na wystawie.

 

 

Konkurs przebiega dwuetapowo:

I – Etap Szkolny

Organizator : Szkoła Podstawowa w Laskówce Chorąskiej

W przypadku prac rodzinnych: imiona i nazwisko wszystkich wykonawców).

 • Prace należy przynosić do szkoły w terminie do 23.03.2021r.
  (tj.: wtorek), w godzinach od 8:00 do 14:00.
 • Prace pozostawiamy w „Jadalni” na parterze w miejscach odpowiednio wydzielonych (tj.: prace klas I – III, prace klas IV – VI, prace klas VII – VIII, oraz prace rodzinne).
 • Należy wówczas, wypełnić Kartę Zgłoszenia  i „Klauzulę informacyjną – wypełnienie tych 2 dokumentów  jest równoznaczne ze zgłoszeniem udziału w konkursie  (kserokopie dokumentów będą w „Jadalni” na biurku).  Po podpisaniu ich należy je przekazać Pani Urszuli Wolańskiej.
 • Prosimy o zachowanie pełnego reżimu sanitarnego podczas dostarczania prac (należy także zabrać ze sobą własny długopis potrzebny do podpisania dokumentów).
 • „Komisja – Jury” na etapie szkolnym przyzna I, II, III miejsca w każdej niżej wymienionej kategoriikonkursu.

Ocena będzie przeprowadzona w trzech kategoriach wiekowych:

 • dzieci młodsze (szkoły podstawowe - klasy I-III),
 • dzieci starsze (szkoły podstawowe – klasy IV-VI),
 • młodzież (szkoły podstawowe – klasy VII-VIII).

 

 • Wszystkie prace zostaną przekazane do dalszego etapu do Domu Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej, do dnia 26.03 2021r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu (etap szkolny) odbędzie się 25.03.2021r.
 • Laureaci otrzymają dyplomy i upominki (będą one do odebrania w szkole od 26.03.2021r., w godzinach od 8:00 do 14:00.
 • W razie pytań, prosimy o kontakt uczniów z klas 1 - 3 – z Panią J. król, natomiast uczniów klas 4 – 8 - z Panią M. Figiel.

II - Etap Gminny

 

ORGANIZATORZY - Dąbrowski Dom Kultury i Stowarzyszenie Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego.

1.W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z terenu gminy Dąbrowa Tarnowska, zgłoszone przez szkoły i instytucje.

 1. Komisja powołana przez Organizatora dokona oceny prac w trzech kategoriach tematycznych i trzech kategoriach wiekowych:

Ocena będzie przeprowadzona w trzech kategoriach wiekowych:

 • dzieci młodsze (szkoły podstawowe - klasy I-III),
 • dzieci starsze (szkoły podstawowe – klasy IV-VI),
 • młodzież (szkoły podstawowe – klasy VII-VIII).
 1. Komisja konkursowa za najlepsze prace w poszczególnych kategoriach  przyzna nagrody rzeczowe, dyplomy i wyróżnienia ufundowane przez Organizatora, a dla szkół i innych instytucji biorących udział – dodatkowo dyplomy uczestnictwa. W uzasadnionych wypadkach Organizator   i Komisja zastrzegają sobie prawo przyznania dodatkowych nagród  i wyróżnień w kategorii plastyki obrzędowej dla prac rodzinnych.

 

 1. Decyzja komisji jest ostateczna.

 

 1. Prace konkursowe należy dostarczyć do Dąbrowskiego Domu Kultury  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 marca 2021 roku (godz.18.00).
 2. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się        w dniu 30 marca 2021 r. o godz.17:00 online (na kanale YouTube i fanpage'u „Facebooka” Dąbrowskiego Domu Kultury. Prosimy                     o odebranie nagród, dyplomów i prac konkursowych z DDK    od 31.03, najpóźniej do dnia 2 kwietnia. Po tym terminie Organizatorzy nie odpowiadają za stan prac.
 3. Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Organizatora swoje autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań, zaprezentowanych podczas Konkursu, w celu wykorzystania ich przez Organizatora w sposób nieograniczony terytorialnie    i czasowo na następujących polach eksploatacji:
  a) utrwalenia (zapisu) we wszelkich możliwych formach (fotografia, audio, video), b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku    i obrazu, c) wprowadzenia do obrotu,   d) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet, e) publicznego odtwarzania, wyświetlania.
  Uczestnicy udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z ich udziałem w Konkursie.

* klauzuli RODO nie muszą dostarczać osoby biorące udział we wcześniejszych konkursach w DDK od 2020 r., które takie klauzule już dostarczyły wcześniej, gdyż one nie utraciły swej ważności.

 

Dąbrowski Dom Kultury

ul. Kościuszki 11 Dąbrowa Tarnowska

Tel. 14-655-9214

e-mail: ddk0@op.pl

www.ddkdabrowa.pl

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI DNIA PATRONA NASZEJ SZKOŁY

REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI DNIA PATRONA NASZEJ SZKOŁY

 

Cele:

 • rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania postacią Patrona szkoły,
 • zachęcenie uczniów do zdobywania i pogłębiania wiedzy,
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej,
 • inspirowanie uczniów do kreatywności i rozwijania zainteresowań.

 Adresaci:

 • wszyscy uczniowie klas I-III oraz IV-VIII

Formy:

Uczniowie biorą udział w 2 formach konkursu spośród poniższych:

 • literacka- dla uczniów klas IV-VIII

– zredagowanie utworu na temat Józefa Bema. Praca ta może mieć formę : komiksu, wiersza lub tekstu piosenki. Należy pamiętać, aby wszystkie wymienione formy miały swoje cechy charakterystyczne. Treść utworu powinna zawierać fakty z życia Józefa Bema, dotyczyć miejsc, w których przebywał.

 • plastyczna -dla uczniów klas I-III

– wykonanie logo Szkoły Podstawowej w Laskówce Chorąskiej z wykorzystaniem portretu Józefa Bema; technika dowolna (rysunek, szkic, farby, pastele, wydzieranka i inne. Logo nie może zawierać  gotowych wydruków portretu naszego patrona!) ,

-wymagany format pracy - A3

Do prac należy dołączyć metryczkę, zawierającą następujące informacje:  

imię i nazwisko, klasa.

Ocenie podlegać będą: 

-Zgodność z tematyką konkursu

-Oryginalność i sposób interpretacji tematu ( w tym technika wykonania)

-Ogólne wrażenie

Zwycięzcy w obu kategoriach otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają ocenę wzorową z zachowania.

 

Termin oddania prac:

 • 16 marca 2021r.
 • Uczniowie klas I-III mogą składać prace u swoich wychowawców.
 • Uczniowie klas IV-VI mogą składać prace 16.03.2020r. w godzinach od 13:00 do 14:00 w wyznaczonym miejscu na korytarzu obok przedszkola.
 • Wszelkie informacje można uzyskać u Pani Agnieszki Ligenzy pod numerem telefonu 507-044-274.

  Zachęcamy do udziału w konkursie!

 

KONKURS CZYŚCIOCHOWE PRZEDSZKOLE

KONKURS CZYŚCIOCHOWE PRZEDSZKOLE

Nasze Przedszkole bierze udział w projekcie edukacyjnym „CZYŚCIOCHOWE PRZEDSZKOLE” firmy Rossmann, którego celem jest popularyzacja higieny osobistej wśród dzieci w wieku przedszkolnym.

W pierwszym półroczu Przedszkolaki zrealizowały dwa moduły: higiena jamy ustnej i nosa. Zapoznały się z podstawowymi zasadami dbania o higienę jamy ustnej, czyli: jak często myć zęby, jakie przybory są do tego potrzebne, jaka jest prawidłowa technika mycia zębów, jak ważne jest korzystanie z opieki stomatologicznej. Zapoznały się z zasadami żywienia wpływającymi na stan zębów. Zapoznały się z techniką prawidłowego czyszczenia nosa, zapoznały się z wiedzą na temat rozprzestrzeniania wirusów, zapoznały się z podstawowymi zasadami profilaktyki chorób zakaźnych.

            Wszystkie dzieci z wielką chęcią wsłuchiwały się w tematykę zajęć, nie brakowało pytań, zabaw ruchowych, prac plastycznych, doświadczeń a przede wszystkim uśmiechu. Najcenniejszą lekcją były zajęcia pokazowe, w których przedszkolaki mogły nauczyć się prawidłowej techniki mycia zębów oraz prawidłowej techniki czyszczenia nosa.

            W związku ze zrealizowanymi modułami, oddziały przedszkolne biorą udział w konkursie plastycznym, w którym walczymy o kartę podarunkową w wysokości 500 zł, za które moglibyśmy kupić wszelkie artykuły higieniczne do Przedszkola. Od 1 MARCA do 31 MARCA odbędzie się głosowanie. Każdy kto posiada aplikację ROSSNĘ! JUNIOR codziennie może oddać 1 głos na pracę.

opracownie - Iwona Bieś 

Zapraszamy do zdjęć.

Dzień Żołnierzy Wyklętych

1 marca, przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto państwowe ustanowiono w 2010 roku i poświęcono je oddaniu hołdu wojskowym z antykomunistycznego oraz niepodległościowego podziemia.

Data wyznaczenia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych wiąże się z egzekucją wojskowych należących do podziemia antykomunistycznego. 1 marca 1951 roku zostało zamordowanych siedmiu członków Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Wśród straconych byli: prezes IV Zarządu Głównego WiN – ppłk Łukasz Ciepliński oraz mjr Adam Lazarowicz, mjr Mieczysław Kawalec, kpt. Józef Batory, kpt. Franciszek Błażej, kpt. Józef Rzepa i por. Karol Chmiel. Do egzekucji doszło w mokotowskim więzieniu.

Ustanowienie Narodowego Dnia Pamięci

Były prezydent Lech Kaczyński, który popierał ideę ustanowienia Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, skierował do Sejmu w lutym 2010 roku projekt ustawy w tej sprawie. W uzasadnieniu projektu napisał: „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny”.

Kim byli „Wyklęci”?

Wyklęci stanowili bardzo zróżnicowaną grupę zbrojnych, która składała się zarówno z żołnierzy AK, Narodowych Sił Zbrojnych oraz żołnierzy WL. Od 1943 do 1945 roku z szeregów Wojska Ludowego zdezerterowało prawie 25 tys. żołnierzy i oficerów, część z nich trafiła do oddziałów partyzanckich. Ich motywacją często okazywały się represje wobec żołnierzy AK i innych organizacji walczących o wolność.

Szacuje się, że Polskie podziemie antykomunistyczne miało w swoich szeregach ok. 250 000 członków, w tym około 40 tysięcy żołnierzy, którzy prowadzili walkę z bronią w ręku. Po amnestii w 1947 roku niepodległościowe podziemie liczyło nie więcej niż dwa tysiące osób. Występowali oni przeciwko administracji komunistycznej, zwalczali działalność NKWD oraz UB na terenie Polski, wyzwalali aresztowanych z więzień, piętnowali kolaborantów i likwidowali zdrajców. W sumie Wyklęci przeprowadzili 12 tysięcy akcji, w których zostało zabitych 529 funkcjonariuszy SB (służby bezpieczeństwa) i MO (milicji obywatelskiej), 429 żołnierzy Armii Czerwonej i 303 żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego.

Ostatnim partyzantem podziemia antykomunistycznego był sierżant Józek Franczak ps. „Lalek”. Walkę prowadził od września 1939 roku jako zawodowy podchorąży w Równem na Wołyniu, następnie wchodził w skład Armii Krajowej a później „Wolności i Niezawisłości”. Służba Bezpieczeństwa PRL namierzyła go dopiero w 1963 roku. „Lalek” nie chciał dać się aresztować i zginął w strzelaninie z milicją i SB.

 

 • Data w

Informacja sanepidu Aplikacja „Stop COVID”

Aplikacja „Stop COVID”

 

O aplikacji

STOP COVID to aplikacja, która skutecznie pomaga w ograniczaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Korzysta z API opracowanego przez Apple i Google. Działa w oparciu o technologię Bluetooth, co ważne – nie korzysta z żadnych danych użytkowników. Wasza prywatność jest dla nas najważniejsza.

Aplikacja jest w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna.

Jak pokazują badania, skuteczna izolacja zakażonych oraz wykorzystanie aplikacji typu exposure notification (tego typu aplikacją jest STOP COVID) mogą znacząco zredukować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Dlatego już dziś ściągnij, uruchom aplikację – dbaj o siebie i innych.

 

https://www.gov.pl/web/psse-krakow