AKTUALNOŚCI

Ostatnio w naszej szkole ...

Międzynarodowy Dzień przeciwko Przemocy i Nękaniu

2 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień przeciwko Przemocy i Nękaniu, w tym Cyberprzemocy w szkole.Obchody tego szczególnego Dnia mają przyczynić się do wzmocnienia partnerstwa w podejmowaniu inicjatyw służących zapobieganiu i eliminowaniu przemocy i znęcania się, w tym nękania za pomocą technik cyfrowych (cybernękania). Ich celem jest także zwrócenie uwagi na pilną potrzebę zajęcia się pierwotnymi przyczynami zjawiska przemocy szkolnej i na konieczność promowania kultury poszanowania praw ludzi z jednej strony, a zerowej tolerancji dla przemocy z drugiej.
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w warsztatach pt: " Stop przemocy - Reaguj! Nie bądź obojętny! ". Nauczyli się rozpoznawać i nazywać rodzaje przemocy. Szukali sposobów na pomoc ofiarom nękania, utrwalali schematy bezpiecznych zachowań w przypadku bycia ofiarą jakiejkolwiek agresji. Pamiętajmy, że ważna jest każda reakcja na przemoc. Nie bójmy się mówić, reagować, zgłaszać osobom do których czujemy zaufanie. Warto pamiętać również o ważnych telefonach, gdzie również możemy uzyskać pomoc:
• Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli 800 080 222
• Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12
• Ogólnopolski Policyjny Telefon Zaufania 800 120 226
• Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 801 120 002
• Ogólnopolski Telefon Zaufania 801 199 990
• Anonimowa policyjna linia specjalna 800 120 148
• Razem Pokonać Przemoc , bezpłatna linia 800 559 975
• Pomoc dzieciom i młodzieży w sytuacjach zagrożenia w Internecie 800 100 100
• Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży potrzebujących wsparcia psychologicznego, doświadczających i będących świadkami przemocy 116 111