AKTUALNOŚCI

Ostatnio w naszej szkole ...

ORGANIZACJA NAUKI W DOMU – INFORMACJE DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo Rodzice

 

 Zgodnie z zaleceniem Pana Dariusza Piontkowskiego – Ministra Edukacji Narodowej, przekazuję kilka istotnych informacji o tym, jak organizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą, a także jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci.

W tym trudnym dla wszystkich czasie życzę wiele zdrowia, wytrwałości i cierpliwości. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, zachęcam do kontaktu z nauczycielami, pedagogiem szkolnym i wychowawcami.

 

Teresa Dąbrowa

Dyrektor Szkoły

 

Aby właściwie zorganizować dziecku naukę w domu, należy:

 Zapewnić uczniowi ciszę i spokój, aby mógł w skupieniu wypełniać powierzone mu zadania (wyłączyć telewizor, radio itp.).

Przygotować stałe miejsce do pracy, gdzie bez problemu dziecko będzie mogło rozłożyć przybory do nauki, książki i zeszyty.

Udzielić pomocy we właściwym zaplanowaniu i zorganizowaniu dnia, uczeń może nie być w stanie sam poradzić sobie z organizacją czasu; plan pracy można oprzeć na planie lekcji z danego dnia.

Nie rozpraszać dziecka w czasie nauki, nie rozmawiać z nim na inne tematy, nie wydawać poleceń itp.

Robić 5 – 10 minutowe przerwy po każdych 45 minutach pracy (przewietrzyć pokój, wykonać kilka ćwiczeń itp.).

Pomagać dziecku, ale nie wyręczać go w wykonywaniu zadania – zawsze można również zwrócić się o pomoc do nauczyciela danego przedmiotu.

Wytworzyć w domu odpowiednią atmosferę poszanowania nauki i nauczyciela.

 

 

Jak zmotywować dziecko do systematycznej nauki?

 Podkreślać znaczenie nauki w życiu każdego człowieka i systematyczność, która przynosi rezultaty w postaci braku zaległości.

Doceniać pracę i samodzielność dziecka, dostrzegać jego osiągnięcia.

Stosować pozytywne wzmocnienia i pochwały – konkretne, wskazujące na działanie np.: „Świetnie rozwiązałeś to zadanie z matematyki”, „Znalazłaś bardzo dobrą drogę do rozwiązania tego zadania”, „Fantastycznie narysowałaś to drzewo”, zamiast zdań typu: „Jak zawsze jesteś dobra z matematyki” czy też „Masz niezłe zdolności plastyczne”.

Nie krytykować; w razie potrzeby służyć pomocą, ale nie wyręczać.

Nie stawiać wymagań wobec dziecka ponad jego możliwości.

Ukazywać praktyczne zastosowanie informacji zdobytych podczas nauki.

Zachęcać do stosowania różnego rodzaju technik ułatwiających zapamiętywanie: notatki z wykorzystaniem kolorów, podkreśleń i zabawnych rysunków, bazowanie na skojarzeniach, robienie wykresów, map myśli; fiszki, czyli słowa klucze i hasła w książkach, na tablicy, ścianie, biurku.

Rozmawiać jak najwięcej z dziećmi, by pomóc im w zrozumieniu trudnej sytuacji i udzielić odpowiedzi na niepokojące pytania.

 

Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci?

Należy nauczyć dziecko weryfikować informacje, tłumacząc że nie każda znaleziona w Internecie informacja jest wiarygodna i warta zapamiętania.

Uświadomić dzieciom, że utrzymywanie kontaktu lub umawianie się z osobą poznaną w wirtualnym świecie, wiąże się z dużym niebezpieczeństwem: nie musi ona być tym, za kogo się podaje.

Zachęcać dziecko do rozmowy na temat jego doświadczeń w sieci.

Poruszyć z dzieckiem kwestię ochrony własnej prywatności i uczulić młodych ludzi, aby nie podawali w sieci bez zastanowienia takich danych jak imię, nazwisko, adres czy numer telefonu.

Czuwać nad tym, aby dziecko:

korzystało z oprogramowania antywirusowego;

otwierało wiadomości tylko od znajomych,

unikało klikania w nieznane linki i załączniki w wiadomościach email,

chroniło swoje konta na serwisach społecznościowych,

stosowało trudne do odgadnięcia hasła, które są kombinacją cyfr i liczb.

 

Pomocne strony:

http://www.bezpieczneinterneciaki.pl/jak-zadbac-o-bezpieczenstwo-dzieci-w-internecie/

http://www.dzieckowsieci.pl/

Bezpieczeństwo w sieci

Drodzy Państwo!

Od 12 marca decyzją Ministra Edukacji Narodowej szkoła nie prowadzi zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Pozostajemy w domach, ze względu na zagrożenie jakie jest spowodowane koronawirusem.

Warto podkreślić, iż dzieci w domu są również narażone na pewne niebezpieczeństwa,
które płyną z… Internetu.

Poniższa informacja ma na celu zwrócenie uwagi, na narastający problem związany
z niebezpieczeństwem w sieci.

Zapoznajcie się Państwo z informacją.

Narastający problem szkodliwych treści w Internecie

Czym są szkodliwe treści?

To materiały, które mogą mieć negatywny wpływ
na rozwój i psychikę dziecka.

Dzieci często celowo korzystają z takich treści poprzez gry komputerowe, portale społecznościowe
lub kanały tj. YouTube – nie mając świadomości o zagrożeniu jakie na nich czyha.

Niekiedy też napotykają się na nie nieświadomie, np. poprzez reklamy, linki itp..

Co zaliczamy do treści szkodliwych?

PORNOGRAFIA – materiały prezentujące relacje seksualne, często z wykorzystaniem przemocy, zawierające dewiacje seksualne

PRZEMOC – zawarta w filmach, grach komputerowych, filmikach oraz na portalach społecznościowych

AUTODESTRUKCJA – treści promujące samookaleczenia lub samobójstwa, bądź zachowania szkodliwe dla zdrowia np. skrajne diety, promowanie narkotyków, dopalaczy, alkoholu.

DYSKRYMINACJA – namawianie do wrogości lub nienawiści wobec różnych grup społecznych, narodowości, religii itd.

Tak! Te treści mają wpływ na wasze dzieci !

Materiały negatywne, które są ogólnodostępne
w sieci, a które oglądają wasze dzieci powodują wystąpienie wysokiego poziomu TRUDNYCH EMOCJI (tj. złość, smutek, strach) oraz często powodują poczucie braku bezpieczeństwa.

Pornografia może kształtować w dzieciach mylny obraz relacji międzyludzkich

Treści pełne przemocy mogą prowadzić do zwiększenia tolerancji przemocy, a nawet jej akceptację, co za tym idzie stosowanie jej w życiu

Internet daje nam również możliwość poznania innych osób, podjęcia rozmowy. Niestety zdarza się,
że po drugiej stronie nie siedzi rówieśnik Twojego dziecka, a dorosły.

BEZPIECZEŃSTWO ? – USTAL ZASADY

Usiądź z dzieckiem, porozmawiaj z nim
co rozumie pod pojęciem bezpieczne korzystanie z Internetu. WYTŁUMACZ czym są nieodpowiednie treści, umów się z dzieckiem, że będzie Cię informować o każdej napotkanej trudności w sieci.

Kontroluj czas „przed komputerem”

Sprawdź aktywność internetową dziecka

Najmłodsze dzieci nie powinny same korzystać z Internetu tj. komunikatorów, portali społecznościowych

Zwróć uwagę czy dziecko nie nagrywa filmików i nie publikuje ich na serwisach – jest to teraz bardzo popularna forma „pokazania się w sieci”

Udostępnij dziecku jedynie pozytywne i bezpieczne treści - w poszukiwaniu bezpiecznych treści warto posłużyć się wyszukiwarką internetową, która nakieruje Cię na bezpieczne strony.

ROZMAWIAJ Z DZIECKIEM…

… a dowiesz się o jego doświadczeniach w sieci.

Bardzo ważnym aspektem w kontakcie rodzic – dziecko jest zbudowanie pozytywnej relacji, która da poczucie bezpieczeństwa i zaufania dziecku. Rodzic budując taką świadomość u dziecka, ma szanse być na bieżąco z doświadczeniami dziecka oraz pozyska informacje na temat ulubionej gry, strony internetowej czy aktywności na portalach społecznościowych

Rodzicu !! Jeśli dowiesz się, że dziecko trafiło na treści pornograficzne czy z przemocą nie panikuj !

Ustal w jaki sposób dziecko trafiło na te treści, wytłumacz sytuację, odpowiedz na pytania dziecka.
W razie uczucia strachu u dziecka spowodowanego np. grą lub filmem, wytłumacz czym jest fikcja,
w przypadku pornografii – w zależności od wieku dziecka wytłumacz, że natrafiło na treści przeznaczone dla dorosłych.

Wobec powyższego POMYŚL czy nie czy nie warto zainstalować oprogramowania filtrującego.

Jeśli dziecko opowiada o szkodliwych treściach poza domem np. w szkole czy w domu
u rówieśników, należy porozmawiać
z wychowawcą, pedagogiem lub psychologiem szkolnym czy z rodzicami kolegiami

Mini ściąga zasad dla dziecka:

Chroń swoją prywatność! – nie podawaj danych tj. imię, nazwisko, numer telefonu, adres

Mów, jeśli coś jest nie tak!

Nie ufaj osobom poznanym w sieci!

Szanuj innych w sieci – nie przezywaj, nie obrażaj. Nie reaguj agresją na agresję.

Korzystaj z internetu z umiarem!

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości związane z treścią jaką przeglądasz porozmawiaj z dorosłym.

Ważne !!!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=7-3Yf_0P078&feature=emb_title – Spot „pornografia”

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=uEMbwiYWBV4&feature=emb_title – Spot „wulgarny język”

https://www.youtube.com/watch?v=5Y_IcXYcwHc&feature=emb_title – Spot „przemoc”

 

Serdecznie Państwa zapraszam na strony promujące bezpieczeństwo w sieci:

www.sieciaki.pl – gdzie dzieci w wieku od 9 – 11 lat dowiedzą się więcej na temat niebezpiecznych treści

 www.dzieckowsieci.pl – bardzo dobra baza informacji

www.dyzurnet.pl – można zgłaszać napotkane nieodpowiednie treści

@dzieckowsieci