AKTUALNOŚCI

Ostatnio w naszej szkole ...

Gminne obchody 3 Maja

 Dnia 03.05.2023 roku przedstawiciele  Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Laskówce Chorąskiej  wzięli udział w uroczystych obchodach związanych

z NARODOWYM  ŚWIĘTEM UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

w Dąbrowie Tarnowskiej. Na uroczystość zostali wydelegowani uczniowie którzy wchodzili w skład pocztu sztandarowego.

W składzie:

1. Sebastian Wolański klasa 8

2. Gabriela Ptak klasa 8

3. Nikola Tatarczuch klasa 8

oraz

1. Kacper Bieś klasa 8

2. Amelia Schab klasa 6

3. Oliwia Wałaszek klasa 6

Powyżej wymienieni uczniowie podczas  patriotycznej uroczystości,  godnie i

z dumą prezentowali naszą szkołę, która od bieżącego roku posiada sztandar szkoły.

 

Przebieg obchodów Święta 3 Maja :

Godz. 9:00  - Zbiórka delegacji i pocztów sztandarowych przed Urzędem Miejskim  w Dąbrowie Tarnowskiej, a następnie przemarsz ulicami miasta na Mszę Świętą, prowadzony przez Orkiestrę Dętą przy Dąbrowskim Domu Kultury.

Godz. 9:30Msza Święta w intencji Ojczyzny w kościele pw. NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Godz. 10:30 - Uroczystość patriotyczna pod Pomnikiem Poległych Synów Miasta Dąbrowy w Parku Miejskim im. 100 – lecia Odzyskania Niepodległości w Dąbrowie Tarnowskiej.

– powitanie uczestników przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej i Starostę Dąbrowskiego;

– wystąpienia zaproszonych gości;

– część artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej;

– prezentacja pocztów sztandarowych, delegacji instytucji i organizacji oraz składanie wieńców i wiązanek kwiatów.

 

Regulamin bibliotecznego konkursu plastycznego

Regulamin bibliotecznego konkursu plastycznego  

,,Laurka dla Biblioteki”

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Laskówce Chorąskiej

Konkurs trwa od 8 do 15 maja 2023 roku

 

Cele konkursu:

 • Świętowanie Tygodnia Bibliotek i Bibliotekarzy.            
 • Twórcze i aktywne pobudzanie wolnego czasu dzieci.
 • Rozwijanie wyobraźni plastycznej.
 • Promowanie talentów plastycznych dzieci.

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1 – 4 SP w Laskówce Chorąskiej
 2. W konkursie prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

              Kategoria I – kl. 1-2

              Kategoria II – kl. 3-4

 1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie laurki z życzeniami dla biblioteki.
 2. Technika wykonania pracy – DOWOLNA.

Prace powinny być wykonane w formacie nie większym niż A4 jako jednostronna laurka lub w formie składanej na połowę laurki.

 1. Każda praca, na odwrocie powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora, należy też podać klasę autora pracy.
 2. Praca powinna być dostarczona do p. Anny Jarmuły – Patoń  lub p. Joanny Podgórskiej  do dnia 15  maja 2023 roku.

 

Ocena prac i ogłoszenie wyników konkursu:

 1. Prace oceni powołana przez organizatora komisja, biorąc pod uwagę:

- plastyczna interpretacja tematu

- samodzielność wykonania

- estetyka wykonania.

- jakość wykonania,

- oryginalność,

- stopień trudności wykonania.

- Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do 18 maja 2023 roku.

      2.  Prace niezgodne z niniejszym regulaminem nie będą oceniane.

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej i Facebooku szkoły.
 2. Wyróżnione prace zostaną nagrodzone.

 

Informacje dodatkowe:

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgody na publikowanie i umieszczanie imienia i nazwiska oraz zdjęć uczestnika i jego pracy na stronie i Facebooku szkoły.

Organizator konkursu nie zwraca prac biorących udział w konkursie. Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora konkursu.

Interpretacja regulaminu konkursu należy do Organizatora.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.

                                                           

  Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Majowe święta.

Majowe święta.
Jak co roku, początek maja to dni, w których obchodzimy bardzo ważne święta:
1 maja - Święto Pracy,
2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja
1 maja zwany Świętem Pracy lub inaczej Międzynarodowym Dniem Solidarności Ludzi Pracy.
Na całym świecie Święto Pracy obchodzone do dziś jest właśnie 1 maja. To międzynarodowe święto wszystkich ludzi pracy.
Święto Pracy wprowadziła w 1889 II Międzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 w Chicago, w Stanach Zjednoczonych podczas strajku będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy.
2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004r.
Z uzasadnienia ustawy wprowadzającej święto, wybór dnia 2 maja nie był przypadkowy. Chodziło o dzień w którym Polakom towarzyszą refleksje o szczytnych kartach historii Polski, wypełnienie wolnego dnia pomiędzy świętami narodowymi, oraz podkreślenie obchodów Światowego Dnia Polonii.
W toku prac legislacyjnych Senat RP w uchwale z dnia 12 lutego 2004 zaproponował poprawki m.in.: zastąpić Dzień Flagi RP Dniem Orła Białego, uznając godło za naczelne spośród symboli RP. Ostatecznie Sejm odrzucił ww. poprawkę i 20 lutego 2004 ustanowił Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja
Konstytucja 3 maja, właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja, to uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją
Konstytucja 3 maja znosiła takie „narzędzia władzy szlacheckiej” jak liberum veto, konfederacje, sejm skonfederowany oraz ograniczała prawa sejmików ziemskich.
W dniu ustanowienia Konstytucji 3 maja przestaje istnieć Rzeczpospolita Obojga Narodów a w jej miejsce zostaje powołana Rzeczpospolita Polska. Zniesiona zostaje też wolna elekcja, jej miejsce zastępuje władza dziedziczna.
Święto Konstytucji 3 Maja obchodzono do ostatniego rozbioru. Było zakazane we wszystkich zaborach. Dopiero kiedy Polska odzyskała niepodległość, Święto Konstytucji 3 Maja zostało wznowione.
Podczas II Wojny Światowej, w czasie okupacji niemieckiej i radzieckiej święto zostało zdelegalizowane. Dopiero w 1981 roku władza ludowa zezwoliła na jego obchody.
Od 1989 roku Święto Konstytucji 3 Maja – znów jest świętem narodowym a od 2007 roku obchodzone jest również na Litwie.
Dla pogłębienia wiedzy, zachęcamy do skorzystania z poniższych propozycji:
Wielki Turniej Wiedzy o Symbolach Narodowych: