Budowanie relacji w zespole klasowym- warsztaty

Za nami tydzień warsztatów pod hasłem: " Budowanie relacji w zespole klasowym". Zajęcia miały na celu wzmocnienie i pogłębienie relacji między uczniami oraz wzajemnego poznawania się. Dzieci z klas 1-3 i 4 - 8 za pomocą odpowiednich zadań i aktywności szukały wspólnych zainteresowań, mocnych stron, podobieństw, które mogą łączyć i jednoczyć zespół. Był to czas nauki aktywnego słuchania, poznawania i pokonywania barier podczas komunikowania się z innymi.