Rada rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Przewodnicząca: Urszula Wolańska    

Zastępca: Katarzyna Surowiec

Skarbnik: Jadwiga Kawelc 

Członkowie:Barbara Motyl 

Barbara Smółkowska, Anna Jaworek 

Monika Lebica, Joanna Bieś, Ewa Wałaszek.