Rada rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca: Berandetta Schab 

Zastępca: Marta Światłowska 

Skarbnik: Barbara Smółkowska