Rada rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Przewodnicząca: Maria Bieś   

Zastępca: Karolina Bieś  

Skarbnik: Bernadetta Schab 

Członkowie:Joanna Bieś