Rada rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Przewodnicząca: Joanna Patak   

Zastępca: Bożena Chmura 

Skarbnik: Urszula Kozioł 

Członkowie:Barbara Kołodziej, Katarzyna Surowiec,

Barbara Smółkowska, Barbara Motyl, Jadwiga kawel,

Anna Pikul, Joaanna Bieś