Dokumenty do pobrania

Karta zgoszenia dziecka do przedszkola 2023/2024 

Karta kontynuacji w przedszkolu 2023/2024 

Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej 2023/2024 

Procedura bezpieczestwa szkoa.

Procedura bezpieczelstwa OP

Procedura dezynfekcji sali lazienek na czas pandemii.

Procedura komunikowania na drodze nauczyciel a dyrektor nauczyciel a rodzic na czas pandemii.

Procedura postapowania na wypadek podejrzenia zakazenia covid 19 u dziecka

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w przedszkolu na czas pandemii.

Doradztwo zawodowe 2023/2024 

INNOWACJA  AKTIVBOOK 

Innowacja w świecie emocji 

Innowacja - Niemiecki na startL

Procedury bezpieczestwa w Szkole Podstawowejj w LaskówceChorskiej.f

Kryteria oceniania ucznia klasy pierwszej

Kryteria oceniania ucznia klasy drugiej

Kryteria oceniania ucznia klasay trzeciej 

Zasady wspópracy nauczyciela z uczniem w klasach I-III 

Wymagania edukacyjne biologia klasa 5.

Wymagania edukacyjne biologia klasa 6

Wymagania edukacyjne biologia klasa 7

Wymagania edukacyjne biologia klasa 8

Wymagania edukacyjnde fizyka klasa 7.

Wymagania edukacyjne fizyka klasa 8 

Wymagania edukacyjne chemia klasa 7

Wymagania edukacyjne chemia klasa 8.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI 2023/2024.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII 2023/2024.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII 2023/ 2024.

ZASADY WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELA JĘZYKA  ANGIELSKIEGO Z UCZNIAMI KLAS I - VIII

Wymagania edukacyjne jezyk angielski  klasa 1 

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 2  

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 3 

Wymagania edukacyjnejne język angielski klasa 4 

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 5 

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 6 

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 7 

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 8 

Wymagania edukacyjne język niemiecki 

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego 2023/2024 klasy 4-8 

Zasady współracy nauczyciela i  ucznia z wychowania fizycznego w klasach 4-8 

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa 4 

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa 5 2023/ 2024.

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa 6 20232024 

Wymagania edykacyjne z wychowania fizycznego klasa 7 20232024.

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa 8 20232024.

Zasady współpracy MATEMATYKA klasa 4 -6 

Zasady współpracy MUZYKA klasy 4-7

Zasady współpracy PLASTYKA klasy 4-7 

Zasady współpracy TECHNIKA klasy 4-6 

Wymagania eduakcyjne jezyk polski klasa 4.

Wymagania edukacyjne  jezyk polski klasa 5

Zasady wspópracy język polski klasy 4-8 

Wymagania edukacyjne  jezyk polski klasa 6.

Wymagania edukacyjne  jezyk polski klasa 7.

Wymagania edukacyjne jezyk polski klasa 8.

 Przedmiotowy system oceniania matematyka  klasa 7 i 8 

Wymagania na poszczegolne oceny z matematyki yw klasie7. 2023/2024 

Wymagania edukacyjne MATEMATYKA KLASA 4.

Wymagania edukacyjne  matematyka klasa 5.

Wymagania edukacyjne  matematyka kasa 6.

Zasady wspóracy ucznia z nauczycielem wos w klasie 8 rok szkolny 2023/2024

Wymagania edukacyjne   WOS klasa 8 

Przedmiotowe zasady oceniana z histori iw klasach 4-8.

Zasady wspópracy ucznia z nauczycielem historii w klasach 4- 8 w roku szkolnym 2023/2024.

Wymagania eduacyjne  historia klasa 4 

Wymagania edukacyjne historia klasa 5

Wymagania edukacyjne  historia klasa 6 

Wymagania edukacyjne  historia klasa 7 

Wymagania edukacyjne  historia klasa 8 

Zasady wspóracy ucznia z nauczycielem przyrody w roku szkolym 2023/2024 

Wymagania  eduakcyjne  przyroda klasa 4 

Przedmiotowe zasady oceniana z  przyrody w  klasie 4 w roku szkolnmy 2023/2024 

Zsady wspópracy ucznia z nauczycielem z infomatyki w klasach 4-8 rok szkolny 2023/2024 

Przedmiotowe zasady oceniasnia z informatyki w klasach 4-8 rok szkolny 2023/2024 

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA KLASA 4.

Wymagania edukacyjne religia w klasach 1-3 

Wymagania edukacvyjne religia w klasach 4-8 

Wymagania edukacyjne Edukacja dla Bezpieczeństwa klasa 8 

Zasady wpópracy ucznia z nauczycielem geografii w klasy 5-8 rok szkolny 2023/2024 

Wymagania edukacyjne geografIa klasa 5 

Wymagania eduakvyjne  geografia klasa 6.

Wymagania edukacyujne geografa klasa 7 

Wymagania eduacyjne geografia klasa 8.

Wymagania edukacyjne informatyka klasa 5 

Wymaganie edukacyjne informatyka klasa 6.

Wymagania edukcyjne informatyka klasa7.

Wymagania edukacyjne inforatyka klasa 8 

Wymagania edukacyjny MUZYKA klasy 4 - 7 

Wymagania  edukacyjne  PLASTYKA klasy 4-7 

Wymagania edukacyjne  TECHNIKA klasa 4 - 6 

Broszura dzieci w sieci