Dokumenty do pobrania

Statut Szkoy Podstawowe jw Laskówce Chorskiej

Zgoda rodzica na pomiar temperatury dziecka.

Procedura bezpieczestwa szkoa.

Procedura bezpieczelstwa OP

Procedura dezynfekcji sali lazienek na czas pandemii.

Procedura komunikowania na drodze nauczyciel a dyrektor nauczyciel a rodzic na czas pandemii.

Procedura postapowania na wypadek podejrzenia zakazenia covid 19 u dziecka

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w przedszkolu na czas pandemii.

Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego.

Kryteria oceniania ucznia klasy pierwszej

Wymagania edukacyjne klasa 2.

Wymagania edukacyjne klasa 3 

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1- 3.

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 4 - 8.

Wymagania edukacyjne klasa 8 wf.

Kryteria oceniania jezyk polski klasa 4

Kryteria oceniania jezyk polski klasa 5

Kryteria oceniania jezyk polski klasa 6.

Kryteria oceniania jezyk polski klasa 7.

Kryteria oceniania jezyk polski klasa 8.

Wymagania edukacyjne z matematyki klasa 7 i 8 2021 /2022 

MATEMATYKA KLasa 4.

MATEMATYKA KLasa 5.

MATEMATYKA  KLasa 6.

Wymagania edukacyjne  historia klasa 8 

Wymagania edukacyjne WOS klasa 8 

Wymagania edukacyjne historia klasa 4 

Wymagania edukacyjne historia klasa 5

Wymagania edukacyjne historia klasa 6 

Wymagania edukacyjne historia klasa 7 

Wymagania edukacyjne historia klasa 8 

Wymagania edukacyjne przyroda klasa 4 

Wymagania edukacyjne informatyka klasa 4

Kryteria oceny semestralnej lub rocznej z wychowania fizycznego w klasie 4.

Wymagania edukacyjne klasaVII wychowanie fizyczne 

Kryteria oceny semestralnej lub rocznej z wychowania fizycznego w klasie 6  

Wymagania edukacyjne geografIa klasa 5 

Wymagania edukacyjne geografia klasa 6.

Wymagania edukacyjne geografa klasa 7 

Wymagania edukacyjne geografia klasa 8.

Wymagania edukacyjne informatyka klasa 5 

Wymagania edukacyjne informatyka klasa 6.

Wymagania edukcyjne informatyka klasa 7.

Wymagania edukcyjne informatyka  klasa 8 

Zasady oceniania język .niemiecki klasa 7 i 8 

Wymagania Chemia klasa 7.

Wymagania Fizyka klasa 7.

Wymagania Fizyka klasa 8.

Wymagania biologia klasa 5.

Wymagania biologia klasa 6 

Wymagania biologia klasa 7 

Wymagania biologia klasa 8 

WYMAGANIA MUZYKA klasy 4 - 7 

WYMAGANIA PLASTYKA kllasy 4-7 

WYMAGANIA TECHNIKA klasa 4 - 6 

Broszura dzieci w sieci