Dokumenty do pobrania

Karta zgoszenia dziecka do przedszkola 2023/2024 

Karta kontynuacji w przedszkolu 2023/2024 

Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej 2023/2024 

Procedura bezpieczestwa szkoa.

Procedura bezpieczelstwa OP

Procedura dezynfekcji sali lazienek na czas pandemii.

Procedura komunikowania na drodze nauczyciel a dyrektor nauczyciel a rodzic na czas pandemii.

Procedura postapowania na wypadek podejrzenia zakazenia covid 19 u dziecka

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w przedszkolu na czas pandemii.

Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego.

Kryteria oceniania ucznia klasy pierwszej

Kryteria oceniania ucznia klasy drugiej

Kryteria oceniania ucznia klasay trzeciej 

Przedmiotowy system oceniania  z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1- 3.

Przedmiotowy system oceniania Z JĘZYKA  ANGIELSKIEGO W KLASACH 4 - 8.

Przedmiotowy system oceniana wychowanie fizyczne klasa 8

Przedmiotowy system  oceniania jezyk polski klasa 5

Przedmiotowy system  oceniania jezyk polski klasa 6.

Przedmiotowy system oceniania jezyk polski klasa 7.

 Przedmiotowy system oceniania jezyk polski klasa 8.

 Przedmiotowy system oceniania matematyka  klasa 7 i 8 

 Przedmiotowy system oceniana MATEMATYKA KLASA 4.

Przedmiotowy system oceniania matematyka klasa 5.

Przedmiotowy system oceninia matematyka kasa 6.

Przedsmiotowy system ocenianiania  WOS klasa 8 

Przedmiotowy system oceniania historia klasa 4 

Przedmiotowy stystem oceniania historia klasa 5

Przedmiotowy system oceniania historia klasa 6 

Przedmiotowy sytem oceniania  historia klasa 7 

Przemiotowy  sytem oceniania historia klasa 8 

Przemiotowy system oceniania przyroda klasa 4 

Wymaganie edukacyjne  informatyka klasa 4

Przedmiotowt system oceniania klasa 4 - informatyka 

Przedmiotowy system oceniania religia w klasach 1-3 

Przedmiotowy system oceniania religia w klasach 4-8 

Przedmiotowy system oceniania Edukacja dla Bezpieczeństwa klasa 8 

Przedmiotowy system oceniana wychowanie fizyczne klasa 4.

Przedmiotowy system oceniania wychowanie  fizycznee  klasa V 

Przedmiotowy sytem oceniania wychowanie fizyczne klasa 6.

Przedmiotowy system oceniania wychowanie fizyczne klasa 7

Przedmiotowy system oceniana geografIa klasa 5 

Przedmiotowy system oceniania  geografia klasa 6.

Przedmiotowy sytem oceniania geografa klasa 7 

Przemotowy system oceninia  geografia klasa 8.

Przedmotowy system  oceniania  informatyka klasa 5 

Przedmiotowy system oceniania  informatyka klasa 6.

Przedmiotowy system oceniania  informatyka klasa 7.

Przedmiotowy system oceniania  informatyka  klasa 8 

Przedmiotowy system oceniania .język niemiecki klasa 7 i 8 

Przedmiotowy system oceniania Chemia klasa 7.

Przemiotowy system oceniania Fizyka klasa 7.

Przedmiotowy system oceniania  Fizyka klasa 8.

Przedmiotowy system oceniania  biologia klasa 5.

Przedmiotowy system oceniania  biologia klasa 6 

Przemiotowy system oceniania biologia klasa 7 

Przemiotowy system oceniania  biologia klasa 8 

Przedmiotowy system oceniania chemia klasa 8.

Przedmiotowy system oceniania  MUZYKA klasy 4 - 7 

Przedmiotowy system oceniania PLASTYKA klasy 4-7 

Przedmiotowy system oceniania  TECHNIKA klasa 4 - 6 

Broszura dzieci w sieci