AKTUALNOŚCI

Ostatnio w naszej szkole ...

Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu

W dniach 14-15 maja 2019r. na scenie Dąbrowskiego Domu Kultury młodzi uczestnicy festiwalu, wykonywali piosenki, których tematyka dotyczyła takich zagadnień jak: zdrowy styl życia, prawidłowe odżywianie, profilaktyka nałogów, higiena osobista i ekologia.

Konkurs został zorganizowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, we współpracy z Dąbrowskim Domem Kultury.

Występy powiatowego etapu festiwalu oceniała Komisja konkursowa w składzie: Krystyna Szymańska – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie (przewodnicząca), Paweł Chojnowski - Dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury, Ewa Ujek –Samodzielne Stanowisko Pracy Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Dagmara Jedynak  - Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Lokalnego Edukacji i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Katarzyna Reczek – utalentowana wokalistka grupy „Filii Dei”. W drugim dniu festiwalu do Komisji dołączył Kamil Banaś – dyrygent Orkiestry Dętej w Dąbrowie Tarnowskiej/ nauczyciel muzyki w PSP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. 
Naszą szkołę reprezentowały : Emilia Bieś z zerówki, Aleksandra Jurek z klasy 1, Aleksandra Kozioł z klasy 8. 

 

Aleksandra Kozioł zajęła I miejsce a Aleksandra Jurek zdobyła miejsce II, Emilia otrzymała dyplom za udział w konkursie, jesteśmy z niej dumni, to pierwszy publiczny występ.
Lauraci konkursu zaprezentują swoje utwory w czasie pikniku w Dąbrowie  Tarnowskiej organizowanego przez "Pomocną Dłoń" w dniu 2 czerca. 

Gratulujemy sukcesu !

Nowe boisko - OTWARTE

Dzień 22 maja 2019 roku na długo zapisze się na kartach historii naszej Szkoły oraz w pamięci jej uczniów, nauczycieli, jak i wszystkich mieszkańców Laskówki Chorąskiej.

  Tego dnia nastąpiła długo oczekiwana uroczysta inauguracja otwarcia boiska wielofunkcyjnego z siłownią terenową , który staraniem Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Laskówce Chorąskiej został zmodernizowany dzięki środkom uzyskanym z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju , pochodziło z dotacji unijnej przekazanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Obszarów Wiejskich. Koszt tego przedsięwzięcia to 367 033,25 zł  z czego 293 626 zł , pochodziło z dotacji unijnej przekazanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Projekt realizowano dzięki współpracy z Lokalną Grupą Działania Prowent w Mielcu.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły przez szkolny poczet sztandarowy. Następnie wszyscy zgromadzeni na placu odśpiewali hymn państwowy.

Inwestycja ta zaspokaja potrzeby rekreacyjne lokalnej społeczności, która ma dzięki niej większe i ciekawsze możliwości zagospodarowania czasu wolnego. Plac rekreacyjny może być wykorzystywany zarówno do zajęć sprawnościowych, jak i do organizacji imprez integrujących społeczności lokalną.

Uroczystość otwarcia prowadziła Dyrektor Szkoły Podstawowej w Laskówce Chorąskiej Teresa Dąbrowa wraz z przedstawicielem uczniów. Wśród obecnych gości byli: Proboszcz Parafii Oczyszczenia NMP w Odporyszowie Janusz Oćwieja, Skarbnik Gminy Małgorzata Bąba, sołtys wsi Laskówka Chorąska, a zarazem Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Jacek Światek, Radny Powiatu Dąbrowskiego i były Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej w latach 1994-2014 Stanisław Początek, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Laskówce Chorąskiej Anna Jarmuła-Patoń, nauczyciele szkoły, katecheci, przewodnicząca rady rodziców Joanna Ptak,  osoby związane ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły w Laskówce Chorąskiej, sponsorzy i uczniowie. Z powodu sytuacji alarmu powodziowego w gminie Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski nie mógł uczestniczyć w otwarciu.

 Najważniejszym momentem uroczystości było przecięcie wstęgi, którego dokonali : Sekretarz Gminy Dąbrowa Tarnowska Stanisław Ryczek, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Marta Chrabąszcz, Dyrektor Szkoły Teresa Dąbrowa, sołtys wsi Laskówka Chorąska, a zarazem Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Jacek Światek, były Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej w latach 1994-2014 Stanisław Początek, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Laskówce Chorąskiej Anna Jarmuła-Patoń, przewodnicząca Rady Rodziców Joanna Ptak, katecheta ks Marian Kot,  przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Aleksandra Kozioł.  Chwilę później Proboszcz Parafii Oczyszczenia NMP w Odporyszowie Janusz Oćwieja poświęcili boisko.

W dalszej części uroczystości dyrektor szkoły podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w modernizację obiektu wręczając im pamiątkowe dyplomy i róże. Sekretarz Gminy Stanisław Ryczek  przedstawił zebranym informacje na temat zrealizowanego projektu i jego finansowanie. Podkreślił rolę Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Laskówce Chorąskiej w realizacji projektu, a także wręczył w imieniu Burmistrza Krzysztofa Kaczmarskiego listy gratulacyjne. Otrzymali je: prezes stowarzyszenia Anna Jarmuła-Patoń, dyrektor szkoły Teresa Dąbrowa, sołtys Jacek Świątek. Następnie głos zabrał Jacek Światek Radny Gminy Dąbrowa tarnowska a zarazem sołtys wsi Laskówka Chorąska ,który w imieniu beneficjentów projektu podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia. Szczególne podziękowania skierowano do Sekretarza Stanisławowa Ryczka, w dalszej części podziękowano pracownikom Referatu Inwestycji i Zamówień Urzędu Miejskiego z kierownikiem Witoldem Reczkiem na czele oraz Annie Witowskiej z Referatu Promocji, Kultury i Informatyzacji za wielką pomoc z wnioskiem na dofinasowanie projektu. Następnie głos zabrał  były burmistrz  Dąbrowy Tarnowskiej a dziś  Radny Powiatu Dąbrowskiego Stanisław Początek.

Na ręce Dyrektor Szkoły prezenty w postaci zestawów piłek do różnych gier zespołowych wręczył Sekretarz Gminy Stanisław Ryczek.

W następnej kolejności uczniowie w podzięce zaprezentowali bogaty program artystyczno-sportowy, który przygotowali nauczyciele Katarzyna Kosmala i Małgorzatą Figiel a o dekorację zadbała pani Agnieszka Ligenza.

Po części oficjalnej uczniowie wraz z gronem pedagogicznym uczestniczyli w  pikniku. Zabawę prowadzili panowie z „Pracowni Jaszczur u przyjaciele”. Zaproszeni goście udali się do Centrum Kulturalno-Społecznego, gdzie także przygotowano poczęstunek oraz piękny tort w kształcie placu rekreacyjnego.

 Cieszymy się z nowego boiska i mamy nadzieję, że nie tylko uatrakcyjni ono lekcje wychowania fizycznego, ale także podniesie edukacyjną i wychowawczą rolę sportu w codziennym życiu uczniów i mieszkańców wsi.

Nie sposób nie wspomnieć o wspaniałej atmosferze, która towarzyszyła całej imprezie – burzliwe oklaski i promieniste uśmiechy, goszczące na buziach, cieszyły oczy nauczycieli i zgromadzonych uczestników.

Dyrektor Szkoły podziękowała wszystkim za udział w uroczystości, wszystkim którzy przyczynili się do realizacji całego przedsięwzięcia, gościom za uświetnienie uroczystości swoją obecnością zapraszając do dokonywania wpisów w Księdze Pamiątkowej.