AKTUALNOŚCI

Ostatnio w naszej szkole ...

Obchody Światowego Dnia Zdrowia

 
W ciągu ostatniego tygodnia, w ramach Światowego Dnia Zdrowia, zorganizowaliśmy w naszej szkole szereg działań promujących zdrowy styl życia. Już od samego początku zostały przeprowadzone dwie prelekcje przeprowadzone przez panią higienistkę oraz wychowawców klas I-VIII . Pogadanki skierowane były do dwóch grup docelowych: uczniów klas 1-3 oraz uczniów klas 4-8. Spotkania miały na celu przybliżyć uczniom funkcjonowanie organizacji WHO, jej historie i główne założenia związane ze Światowym Dniem Zdrowia. Pani higienistka przybliżyła uczniom temat profilaktyki pro-zdrowotnej oraz przypomniała uczniom jak właściwie dbać o higienę ciała, jamy ustnej i umysłu. Na szkolnym korytarzu, pojawiła się gazetka ścienna przybliżająca poruszane podczas pogadanki kwestie zdrowotne. Zorganizowany został również konkurs plastyczny pt.: „Moje zdrowie – moje prawo”. Na stronie internetowej szkoły uczniowie klasy VI udostępnili krótkie video w którym odpowiadali na pytania dt. zdrowego stylu życia. Klasa I zaśpiewała piosenkę pro-zdrowotną. Co więcej, w ramach ŚDZ, uczniowie klasy V przygotowali zdrowe śniadanie, którym podzielili się z rówieśnikami. Zorganizowaliśmy także spotkanie z panią dietetyk, która w najbliższym czasie przeanalizuje właściwy pro-zdrowotny styl życia oraz omówi jak dieta wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie. Cała akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów i została pozytywnie przyjęta przez społeczność szkolną. Mam nadzieję, że zdobyta wiedza zaowocuje zdrowszymi nawykami u naszych podopiecznych.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nasz Patron

Józef Bem to jedna z najwybitniejszych postaci, które zrodziła polska ziemia w XIX wieku. Był żołnierzem z wyboru i zamiłowania. Zasłynął jako wybitny artylerzysta i wódz oraz bohater trzech narodów. Całe życie poświęcił idei walki narodowowyzwoleńczej. Sensem i celem swej egzystencji uczynił walkę o wolność Polski. Chociaż nie doczekał wyzwolenia ojczyzny z jarzma zaborców, do dziś pozostaje symbolem patriotyzmu, bohaterstwa i niepodległościowych dążeń narodu polskiego.
Marzec to miesiąc, w którym przypada rocznica urodzin i dzień imienin gen. Józefa Bema. W poniedziałek obchodziliśmy Święto Patrona połączone z rocznicą nadania sztandaru naszej szkole, która miała miejsce 29.03.2023r. Obchody połączone zostały z 1058 rocznicą Chrztu Polski.
W naszej szkole odbyły się dwa konkursy związane z postacią gen. Józefa Bema: plastyczny i historyczny (wiedzowy), który składał się z kilku etapów. Rywalizacja w konkursie historycznym zakończyła się następującymi wynikami:
I miejsce: Antonina Talanda kl.VIII
II miejsce: Martyna Bieś kl. VII
III miejsce: Wojciech Ptak kl. V
IV miejsce: Zuzanna Świętek kl.VII
V miejsce: Klaudia Pikul kl. VII
VI miejsce: Hanna Surowiec kl. V
W konkursie plastycznym:
I miejsce: Wojtek Ptak kl. V
II miejsce: Aleksandra Jurek kl. VI
Wyróżnienia zdobyli: Igor Węgiel z kl. II i Filip Węgiel z klasy VI oraz Hanna Surowiec z klasy V
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom biorącym udział w konkursach!!!