AKTUALNOŚCI

Ostatnio w naszej szkole ...

VII GMINNY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY STROIK BOŻONARODZENIOWY

 

Zapraszamy do udziału w

 

VII GMINNYM KONKURSIE  NA NAJPIĘKNIEJSZY STROIK BOŻONARODZENIOWY

 

 

Celem konkursu jest:

 

 • kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia;
 • prezentacja uzdolnień i umiejętności plastycznych;

 

Konkurs przebiega dwuetapowo:

 

I – Etap Szkolny

 

 

przypadku prac rodzinnych imiona i nazwisko wszystkich wykonawców).

 • Prace należy przynosić do szkoły w terminie do 14 grudnia 2020r.
  (tj.: poniedziałek), w godzinach od 8:00 do 14:00.
 • Prace pozostawiamy w „Jadalni” na parterze w miejscach odpowiednio wydzielonych (tj.: prace klas I – III, prace klas IV – VI, prace klas VII – VIII, oraz prace zbiorowe).
 • Należy wówczas obowiązkowo, wypełnić kartę zgłoszenia (tj.: „Klauzula informacyjna”) – wypełnienie tego dokumentu  jest równoznaczne ze zgłoszeniem udziału w konkursie  (kserokopie kart zgłoszeniowych będą w „Jadalni” na biurku).  Po podpisaniu ich należy je przekazać Pani Urszuli Wolańskiej.
 • Prosimy o zachowanie pełnego reżimu sanitarnego podczas dostarczania prac (należy także zabrać ze sobą własny długopis potrzebny do podpisania dokumentów).
 • Ze względu na fakt, iż do Dąbrowskiego Domu Kultury możemy przekazać jedynie 10 prac spośród wszystkich biorących udział w konkursie, „Komisja – Jury” wybierze 10 najpiękniejszych stroików, co jest równoznaczne z zajęciem I miejsca w etapie szkolnym (prace do drugiego etapu konkursu, czyli do DDK przekazują organizatorzy etapu szkolnego do dnia 17 grudnia 2020 r.).
 • Pozostałe prace zostaną natomiast ocenione jeszcze raz, ale tym razem z podziałem na cztery kategorie wiekowe (kl. I – III, kl. IV – VI, kl. VII – VIII oraz prace zbiorowe). W tych kategoriach zostaną również przydzielone miejsca: I, II, III)
 • Rozstrzygnięcie konkursu (etap szkolny) odbędzie się 15 grudnia 2020r.
 • Laureaci otrzymają nagrody książkowe i dyplomy (będą one do odebrania w szkole od 16 do 18 grudnia 2020r., w godzinach od 8:00 do 14:00)

 


Kryteria oceny:

 

 • oryginalność ozdób,
 • różnorodność użytych materiałów,
 • pomysłowość,
 • estetyka wykonania,
 • mile widziane będzie użycie materiałów naturalnych, między innymi: szyszek, gałązek, korzeni, igliwia (nie zaleca się gałązek świerkowych z uwagi na szybkie opadanie igieł), suszonych owoców,
 • można użyć także tradycyjnych elementów sztucznych jak świeczki, bombki choinkowe, kokardki itp.

   

 

II – Etap Gminny

 

Organizator:

DĄBROWSKI DOM KULTURY,  33-200  Dąbrowa Tarnowska                                   ul. Kościuszki 11   -  tel. 14-655-9214, e-mail: ddk0@op.pl
 

Ocenę prac (stroików) dokona komisja powołana przez organizatora
w 4 kategoriach:

 • klasy I – III
 • klasy IV -VI
 • klasy VII-VIII
 • prace rodzinne

 

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Nagrody konkursowe wraz z dyplomami, ze względów bezpieczeństwa sanitarnego należy odebrać do 23.12.2020 r.  do godz.15:00 (w godzinach pracy DDK – 8:00 - 20:00 w dni powszednie, sobota – 9:00-13:00). Każdy we własnym zakresie odbiera swoja pracę.

 

Rozstrzygnięcie konkursu – Prezentacja stroików na wystawie, ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w galerii DDK w trybie on line i będzie transmitowane do Internetu oraz zostanie umieszczone tego samego dnia na kanale YouTube w dniu 19 grudnia 2019 o godz.13.30


Stroiki konkursowe zostaną wykorzystane do ekspozycji w galerii DDK 19-22.12.2020 r., następnie prace będą zwrócone autorom, o ile je odbiorą do 23.12 do godz.15:00.

 

Prace, które nie zostaną odebrane do dnia 23.12 do godz.15:00, przechodzą na własność organizatora konkursu.
 

Złożenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu  i dołączonych klauzul: RODO oraz dotyczącej autorskich praw majątkowych   i do wizerunku.

 

Warunkiem odebrania nagrody jest złożenie razem z pracą konkursową pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych RODO, załączonej do regulaminu (zgodę podpisuje prawny opiekun uczestnika).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA  OGÓLNA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW

MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU 

 

1. Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na rzecz Dąbrowskiego Domu Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej, zwanego dalej DDK swoje autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań, zaprezentowanych podczas Konkursu, w celu wykorzystania ich przez DDK w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalenia (zapisu) we wszelkich możliwych formach (fotografia, audio, video),

 b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu,

 c) wprowadzenia do obrotu, 

d) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet. 

 

2. Uczestnicy udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych   i nagraniowych w związku z ich udziałem w Konkursie.

 

3. W przypadku niepełnoletnich uczestników konkursu klauzula jest akceptowana prawnie przez rodzica lub prawnego opiekuna niepełnoletniej osoby.

 

4. Akceptacja warunków niniejszej klauzuli odbywa się poprzez potwierdzenie udziału w konkursie w karcie zgłoszenia.

 

Dąbrowa Tarnowska, dnia …...........

 

Dzień pluszowego misia

W dniu 25.11.2020r. przedszkolaki uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia. Przedszkolaki zostały zaproszone (na transmisję video) na odwiedziny do domu Teddy misia, w której mogły zobaczyć jak mieszka Teddy i jakich gości możemy u niego spotkać. Grupa maluszków wysłuchała opowiadania pt. „Dzień Pluszowego Misia w przedszkolu”, bawiła się przy piosenkach: „Jadą jadą misie”, „Jestem mały misio”, „stary niedźwiedź”. Grupa brała udział w różnych zabawach ruchowych, konkursach, quizach, zgadywankach, wykonała pracę plastyczną. Zapoznały się z historią Światowego Dnia Misia. Pod koniec dnia dzieci uczestniczyły w sesji zdjęciowej. Poznajcie: Miś LEOŚ, Miś  JAŚ, Miś RADZIU, Miś KUBUŚ, Miś FILIP, Miś MIŁOSZ, Miś TOBIASZ, Miś WIKTOR, Miś NIKOLA, Miś IZA, Miś OLIWIA, Miś MILENKA.

Miś towarzyszył również „Wesołym literkom” podczas zajęć matematycznych, zajęć plastycznych i muzycznych, był nieodzownym elementem dzisiejszego dnia. Dzień Pluszowego Misia w grupie starszaków upłynął na zabawach i tańcach z misiami, maskotkami. W tym dniu przedszkolaki wykonały opaski na głowę oraz obrazek misia malowany farbami i widelcem. Dzieci przypomniały sobie jakie „znane misie” mogą spotkać w swoich bajkach, jak również np. w zoo lub w telewizji. Wspólnie kolorowały obrazki misia, robiły zdjęcia w fotobudce. Na koniec zaśpiewały piosenkę o misiu i otrzymały imienne dyplomy.

Dzień Pluszowego Misia w przedszkolu był pełen uśmiechu i świetnej zabawy. To był naprawdę piękny, misiowy dzień.

opracowanie - Iwona Bieś 

DLACZEGO WAŻNE JEST PRZESTRZEGANIE RESTRYKCJI I OGRANICZEŃ WYSTOSOWANYCH DO OBYWATELI W CZASIE TRWANIA PANDEMII”

„DLACZEGO WAŻNE JEST PRZESTRZEGANIE RESTRYKCJI

 I OGRANICZEŃ WYSTOSOWANYCH DO OBYWATELI W CZASIE

TRWANIA PANDEMII”

 

Przedłużająca się walka z koronawirusem, ostrożne szacowanie momentu "kiedy to się w końcu skończy", nowe obostrzenia oraz zakazy - to wszystko sprawia, że zaczynamy się buntować. W walce z koronawirusem SAR-CoV-2 nie ma szybkich efektów. Wszyscy są znużeni, zmęczeni, zaniepokojeni, ale jeśli teraz odpuścimy, będziemy się borykać z pandemią jeszcze przez długie miesiące. Dlaczego powinniśmy traktować koronawirusa poważnie oraz stosować się do restrykcji i ograniczeń obowiązujących podczas pandemii?

Dlaczego powinniśmy traktować pandemię koronawirusa poważnie?

Jedna osoba może zarazić trzy kolejne

Koronawirus SARS-CoV-2 jest bardzo zaraźliwy. Naukowcy z Imperial College w Wielkiej Brytanii oszacowali, że jedna chora na COVID-19 osoba może zarazić średnio 2,6 osoby. Większość z tych osób przejdzie COVID-19 łagodnie lub wręcz bezobjawowo. Można zatem pomyśleć, że nie ma się czego bać, skoro szanse na to, że się zarazimy są duże, a szanse na to, że przejdziemy chorobę łagodnie jeszcze większe. Warto jednak poznać skalę zarażeń koronawirusem

i skutki tej choroby.

Dzięki przestrzeganiu zasad, w tym tych najważniejszych - zachowania dystansu społecznego, noszenia maseczki, dezynfekcji rąk, unikania skupisk ludzkich, izolowania chorych - szanse na  drastyczny scenariusz przebiegu pandemii maleją.

Długi okres zarażania koronawirusem SARS-CoV-2

Nosiciele koronawirusa SARS-CoV-2 zarażają przez długi czas. W jednym

z badań naukowcy zaobserwowali, że nosiciel jest najbardziej zaraźliwy

w przedziale czasowym od momentu narażenia na infekcję do czasu wystąpienia objawów. To czas, w którym być może jeszcze nie zdaje sobie sprawy z tego,

że został zarażony.

W innym, niewielkim badaniu naukowcy zaobserwowali, że połowa pacjentów po ustąpieniu objawów COVID-19 nadal może zarażać przez okres od jednego do ośmiu dni.

To wszystko sprawia, że koronawirus błyskawicznie rozprzestrzenia się

w populacji. Ograniczenie jego "rozsiewania" jest ważne dla nas wszystkich.

Im mniej zakażeń, tym łatwiej sobie z nimi poradzić.

Więcej osób zakażonych koronawirusem to mniej lekarzy

Całe oddziały i szpitale są izolowane z powodu zakażeń koronawirusem wśród personelu i pacjentów. Brakuje lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, a przecież ludzie nagle nie przestali chorować na inne choroby.

Im szybciej uporamy się z koronawirusem, im mniej będziemy narażać na zachorowanie pracowników ochrony zdrowia, tym szybciej uda się wrócić do normalności. Pacjenci onkologiczni, osoby chorujące na serce, diabetycy, osoby cierpiące na choroby rzadkie, wymagający stałej opieki lekarskiej i rehabilitacji nie zniknęli. Dla nich powinniśmy traktować pandemię koronawirusa poważnie i dla nich powinniśmy przestrzegać zasad izolacji i kwarantanny.

Obostrzenia narzucone przez rząd, zakazy i nakazy, których musimy przestrzegać są męczące, trudne, nużące i powodują szereg problemów, ale

ich przestrzeganie może sprawić, że szybciej opanujemy pandemię, a jej skutki

nie będą dla nas tak dotkliwe.

opracowanie Małgorzata Figiel 

Światowy Dzień Postaci z Bajek

5 listopada w Naszych oddziałach przedszkolnych świętowaliśmy Światowy Dzień Postaci z Bajek.
W tym dniu Królowa Bajek zadzwoniła do młodszych Przedszkolaków, że zła Czarownica Bambaryca w swojej złośliwości wtargnęła w nocy do Królestwa Bajek i poprzekładała strony w książkach. Zadaniem dzieci było odnalezienie stron i dopasowanie ich do odpowiednich bajek. Następnie maluszki otrzymały list od Czarownicy, w którym napisała telegram i treści zadań do wykonania. Były to m.in. zabawy ruchowe, zagadki, zabawa „Jaka to melodia z bajki”, kolorowanki oraz praca plastyczna. Największe wrażenie na młodszych dzieciach zrobiła postać Czarownicy, która przyleciała do dzieci na miotle. Chciała pozostać z dziećmi, ale maluszki nie pozwoliły na to. Najpierw celowały w postać złej Czarownicy papierowymi kulkami, a następnie wszyscy ją podarli na kawałki. Czarownica swoje miejsce odnalazła w koszu na śmieci. Na sam koniec wykonaliśmy magiczny napój – wulkan z octu, sody i wody. Obydwie grupy miały możliwość poprzez transmisję spotkania się z prawdziwym Bingiem (bajką, którą uwielbiają wszystkie dzieci).
Grupa starszaków przeniosła się w świat bajek z krasnoludkami i wspólnie rozwiązywali zagadki. Wzięli także udział w quizie ze znajomości bajek, a następnie rozpoznawali prawdziwe rekwizyty i dobierali do odpowiednich bajek. Najcenniejszą zabawą była pomoc Kopciuszkowi, w przebieraniu grochu z ryżem. Z pewnością ta zabawa nauczyła ich rywalizacji, ale także to co najcenniejsze cierpliwości i wytrwałości w dążeniu do celu. Nie obyło się również bez tańców, improwizacji ruchowych, układania puzzli z postaciami z bajek. Na sam koniec dzieci wykonały czarodziejskie różdżki i tarcze rycerskie.
Było wesoło, a ten dzień dostarczył nam wiele pozytywnych emocji.
opracowanie Iwona Bieś