AKTUALNOŚCI

Ostatnio w naszej szkole ...

KONKURS PLASTYCZNY „Mój patron – Generał JÓZEF BEM”

KONKURS PLASTYCZNY „Mój patron – Generał JÓZEF BEM”

 

 

Zachęcamy uczniów naszej szkoły do udziału w okolicznościowym 

konkursie plastycznym o Józefie Bemie.

 

Tematem konkursu plastycznego „Mój patron – Generał Józef Bem” jest wykonanie portretu naszego patrona Józefa Bema bądź wybranej sceny z jego życia.

 

 1. Uczestnicy konkursu:
  · Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów klas O-VII naszej szkoły
 2. Termin:
  · Czas oddawania prac: od 9 marca  do 13 marca 2018 r.
  ·  Rysunki należy dostarczyć w określonym terminie do p. Anny Jarmuły – Patoń
 3. Zasady konkursu:
  · Technika wykonania prac jest dowolna, ale powinna być interesująca i atrakcyjna. Należy pamiętać o podstawowych zasadach: estetyki i staranności, pomysłowości, ciekawej kolorystyce itp.
  · Prace konkursowe powinny być wykonane na formacie: 
  - klasy 0-III – A4 
  - klasy IV – VII - A3 
  · Prace mają być wykonane indywidualnie i samodzielnie- prace nie samodzielne nie będą brane pod uwagę

 

Nauczyciele odpowiedzialni za organizację konkursu: mgr Anna Jarmuła – Patoń

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU

 • Organizatorem konkursu jest dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej

w Laskówce Chorąskiej

 

II. CELE

 • Tworzenie wizerunku patrona szkoły.
 • Promocja patrona.
 • Poszerzenie wiedzy historycznej o patronie szkoły.
 • Zachęcenie uczniów do aktywnego poszukiwania informacji o patronie szkoły..
 • Twórcza organizacja czasu wolnego.
 • Kształtowanie wyobraźni plastycznej.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 • W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 0 - 7, którzy zapoznali się  z regulaminem konkursu.
 • Prace wykonywane są indywidualnie.
 • Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu
 • Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych do celów promocyjnych szkoły.

IV. UCZESTNICY

 • W konkursie może wziąć udział każdy, kto w wyznaczonym terminie złoży wykonaną pracę.
 • Konkurs odbywać się będzie w 2 grupach wiekowych:
  grupa I - klasy 0-3,
  grupa II - klasy 4-7.

V. PRACE KONKURSOWE

 • W ramach konkursu mogą zostać wykonane prace plastyczne w dowolnej technice (np. rysunek, prace malarskie, collage, grafika).
 • Format pracy: A4 i A3
 • Każda praca zgłoszona do konkursu powinna być podpisana (imię, nazwisko, klasa).

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH

 • Prace należy składać do dnia 13 marca 2018 roku w sali numer 5  do pani Anny Jarmuły –Patoń lub przekazać  wychowawcom klas.
 • Prace konkursowe, które nie będą spełniały wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
 • Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 • Organizator nie zwraca prac.
 • Postanowienia komisji konkursowej (jury) są ostateczne.

VII. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 • Z każdej grupy wiekowej zostaną wybrane po 3 zwycięskie prace i jedna wyróżniona.
 • Prace zostaną ocenione przez komisję według następujących kryteriów:
  • zgodność z tematem,
  • indywidualny i twórczy sposób wypowiedzi,
  • w przypadku prac plastycznych - oryginalność środków wyrazu: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.
 • Laureatom zostaną przyznane nagrody i dyplomy.
 • Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Dniu Patrona Szkoły 14 marca 2018 r.

                                                           

  ŻYCZYMY WSZYSTKIM OWO

Konkurs wiedzy o patronie

Szkolny konkurs historyczny Generał Józef Bem

– patron naszej szkoły

Organizatorzy konkursu:

- Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej

- Nauczyciele odpowiedzialni za organizację konkursu: mgr Anna Jarmuła – Patoń

 

Cele konkursu:
Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów postacią patrona naszej szkoły, generała Józefa Bema - tarnowianina, bohatera walk o wolność Polski i Węgier. Chcemy rozbudzić zamiłowanie do historii naszej ojczyzny, tak aby zdobyta wiedza historyczna kształtowała w dzieciach i młodzieży postawę patriotyzmu. Patron naszej szkoły to wzór godny naśladowania, od którego mogą się uczyć szacunku dla takich wartości jak wolność, tolerancja, prostota i skromność, osobista odwaga, wytrwałość i konsekwencja w dążeniu do celu, poszanowanie drugiego człowieka.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły z klas IV-VII.
 2. Konkurs jest II etapowy  

I – etap – test pisemny 45  minutowy dla uczniów ,

II – etap – teleturniej w którym 3 uczniowie( którzy zdobyli największą ilość punktów w I etapie ) odpowiadać będą na wylosowany zestaw pytań .

 1. Forma konkursu: 
  - I etap test pisemny z proponowanej literatury

- II etap teleturniej, uczniowie odpowiadać będą na wylosowany zestaw pytań

4. Zgłoszenie udziału w konkursie do 2 marca 2018 roku:
- klasy IV-VII – uczniowie zgłaszają swój udział do pani Anny Jarmuła – Patoń   -

Termin konkursu:
I etap 7  marca 2018 roku
II etap finał – 14 marca 2018 r – DZIEŃ PATRONA SZKOŁY

Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród w czasie uroczystej akademii z okazji Święta Patrona 14 marca 2018 r.

Zakres wymagań: I ETAP

 • życie i działalność generała Józefa Bema ze szczególnym uwzględnieniem powstania listopadowego i walk o wolność Węgier,
 • miejsca związane z Bemem w Tarnowie, w Polsce i na Węgrzech,

Literatura –

1.Kalendarium życia generała Józefa Bema- Kazimierz Bańburski

2. Zachariasz Józef Bem (1794-1850) - Alicja Majcher-Węgrzynek

3. Wędrówka szlakiem generała Bema po Tarnowie- Kazimierz Bańburski

5. Generał Józef Bem

6.Bohater trzech narodów

7. Generał Józef Bem – "bohater wolności"

Zakres wymagań: II ETAP – wszystko z pierwszego etapu plus

Literatura:

1.Karol Murawski, Józef Bem, wyd. WSiP 1975. 

 

Wszystkie materiały dostępne są skserowane u pani Anny Jamuła - Patoń

 

 

 

 

 

 

Ferie w Laskówce

„Ferie z robotami w Laskówce Chorąskiej”

Ferie zimowe w kończą się .Niestety nie wszystkie dzieci miały możliwość wyjazdu w czasie tego wolnego czasu.

W związku z tym Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Laskówce Chorąskiej, którego prezesem jest pani mgr Anna Jarmuła - Patoń w partnerstwie z dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Laskówce Chorąskiej – panią mgr Teresą Dąbrowa wyszli naprzeciw oczekiwaniom dzieci oraz ich rodziców i zorganizowali w czasie ferii  zajęcia z robotami dla dzieci 6 letnich oraz uczniów klas I-III w ramach inicjatywy „Mobilna pracownia programowania i robotyki” finansowanej przez Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski

Głównym celem inicjatywy jest wprowadzenie dzieci w świat programowania, zmotywowanie uczniów do zainteresowania się programowaniem, a także nauczenie dzieci rozwiązywania problemów przy pomocy dostępnych narzędzi, jednocześnie  kształtując  umiejętności takie jak: logicznego myślenia skupionego na rozwiązywaniu problemów, kreatywnego podejścia,  precyzyjnego prezentowania swoich myśli, współpracy i podstaw                j. angielskiego.

Zajęcia prowadzone w 3 grupach (po 12 osób każda) po 2 godziny według ustalonego harmonogramu spotkań, które poprowadzą :  pani mgr Iwona Bieś oraz pani mgr Justyna Wrona – nauczyciele PSP w Laskówce  Chorąskiej pracując na robotach Dash i Dot oraz na grze ScottieGo.

Dzieci są zachwycone zajęciami , a robotami oczarowane. Z wielkim zaangażowaniem włączają się w kolejne etapy działań ucząc się tym samym programowania.

 

 

                                                                             

„Tworzymy kulturę szacunku w sieci”

„Tworzymy kulturę szacunku w sieci” – pod takim hasłem 6 lutego 2018 roku w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. Miał on na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Z tej okazji podjęliśmy wiele działań, do których przygotowywaliśmy się przez ostatnie tygodnie. Jednym z nich było zaproszenie przedstawicieli Policji na pogadankę na temat bezpieczeństwa w sieci. Nasze zaproszenie przyjęła Pani mł. asp. Agata Bulwa – asystent do spraw nieletnich oraz Pan mł. asp. Marcin Cygan – dzielnicowy Laskówki Chorąskiej.  W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować Komendzie Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej za wspieranie naszej placówki w działaniach powiązanych z bezpieczeństwem.

Korzystając z obecności gości odbył się Quiz Wiedzy o Bezpieczeństwie w Internecie dla klas IV-VII, do którego przystąpiło 13  uczniów z naszej szkoły. Uczestnicy Quizu losowali pytania przygotowane przez panią mgr Annę Jarmułę-Patoń i udzielali odpowiedzi przed komisją, w której skład wchodziła Pani Dyrektor mgr Teresa Dąbrowa oraz przedstawiciele Policji. Rozstrzygnięto również konkurs plastyczny zorganizowany przez panią mgr Małgorzatę Figiel, któremu przewodziło hasło tegorocznego DBI. Pomiędzy konkursami uczniowie klasy IV i VI przygotowani przez panią Annę Jarmułę – Patoń przedstawili krótkie scenki obrazujące jakie niebezpieczeństwo niesie nierozsądne korzystanie z Internetu.

Dekoracje wykonała pani Justyna Wrona.

Wyniki konkursu:

Quiz Wiedzy o Bezpieczeństwie w Internecie

I miejsce Aleksandra Miękina klasa IV

II miejsce Patryk Wałaszek klasa IV

III miejsce Jowita Ligenza klasa VI

Wyróżnienie : Wiktoria Mikuła (kl. IV), Paweł Masłoń (kl. IV) Jakub Bieś (kl. VI),

 

Konkurs plastyczny „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”

I miejsce  Jowita Ligenza klasa VI

II miejsce Adrianna Jurek klasa III

III miejsce Gabriela Ptak klasa III

Wyróżnienie Wiktoria Prząda klasa III

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe sponsorowane przez Wojewódzką Komendę Policji Krakowie.

 

Na koniec spotkania przedstawiciele Policji przypomnieli dzieciom zasady BHP podczas ferii zimowych z szczególnym uwzględnieniem miejsc rekreacji i wypoczynku zimowego.

opracowanie: Justyna Wrona