AKTUALNOŚCI

Ostatnio w naszej szkole ...

Jubileusz 50 lecia Szkoły

29 marca na długo zapisze się w pamięci uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Laskówce Chorąskiej bowiem świętowaliśmy Jubileusz 50 lat powstania szkoły w Laskówce Chorąskiej, a taka rocznica daje wiele powodów do dumy i radości. W tym dniu nastąpiło poświęcenie sztandaru szkoły.
Obchody jubileuszu zainaugurowała msza św. w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Laskówce Chorąskiej, pod przewodnictwem ks proboszcza Janusza Oćwieji,
w której uczestniczyła cała społeczność szkolna, Poseł na sejm RP z powiatu dąbrowskiego, władze kuratoryjne, powiatowe, gminne i samorządowe, dyrektorzy szkół z gminy i powiat rodzice i absolwenci. Cała oprawę mszy świętej przygotowali nauczyciele.
Następnie uczniowie, absolwenci, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice oraz zaproszeni goście ustawieni w uroczystym szyku udali się na teren szkoły aby uczestniczyć w dalszej części uroczystości. W budynku szkolnym Dyrektor szkoły – p. Teresa Dąbrowa witając wszystkich zebranych rozpoczęła część oficjalną tej uroczystości. Nastąpiła tutaj podniosła chwila odsłonięcia i poświęcenia pamiątkowej tablicy, dla uczczenia jej wyjątkowego jubileuszu. Odsłonięcia tablicy dokonali: Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Krakowie – Pan Łukasz Drewienkiewicz , Burmistrz Gminy Dąbrowa Tarnowska Krzysztof Kaczmarski , ks Proboszcz Janusz Oćwieja, Dyrektor Szkoły Teresa Dąbrowa, Przewodnicząca Rady Rodziców Joanna Ptak , przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Gabriela Ptak.
Następnie odbyła się część oficjalna , przekazanie sztandaru.
Po części oficjalnej był były życzenia , przekazali je:
Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Krakowie – Pan Łukasz Drewienkiewicz
Ks Proboszcz Janusz Oćwieja, , Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, Starosta Powiatu Dąbrowskiego Lesław Wieczorek, Burmistrz Gminy Dąbrowa Tarnowska Krzysztof Kaczmarski, Dyrektor CUW Marta Chrabąszcz, były burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, dyrektor Samorządowego Żłobka Lucyna Libera, długoletnia dyrektor szkoły Krystyna Gołąb.
Jubileusz szkoły był okazją do upamiętnienia tych, którzy przyczynili się do kształtowania i wychowania dzieci i młodzieży w duchu tradycji i patriotyzmu. Dał możliwość zaprezentowania bogatej historii szkoły, docenienia wysiłku i zaangażowania wielu pokoleń
w jej rozwój. Osoby związane ze szkoła , za swoje zaangażowanie w tworzenie tej historii otrzymały okolicznościowe statuetki.
Po części oficjalnej nastąpiło przedstawienie przygotowane przez uczniów szkoły. W czasie występu nie zabrakło wierszy i piosenek o szkole oraz pięknych tańców.
Widzowie docenili talent sceniczny i ogromne zaangażowanie dzieci i uczniów w przygotowanie akademii, nagradzając występ gromkimi brawami. Wszyscy zaproszeni goście mieli możliwość obejrzenia wystawy zdjęć, kronik szkolnych oraz wpisania się do księgi pamiątkowej z okazji jubileuszu szkoły. Zaproszeni goście otrzymali okolicznościowe kubki, długopisy oraz pocztówkę wydana z tej okazji.
Na zakończenie obchodów jubileuszu szkoły Pani Dyrektor Teresa Dąbrowa złożyła podziękowania gościom przybyłym na uroczystość, jak również wszystkim osobom, które przyczyniły się do jej zorganizowania. Nie zabrakło też „Jubileuszowego Tortu”
Patronat Honorowy nad jubileuszem objęło Kuratorium Oświaty w Krakowie, Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski oraz Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski.
Patronat Medialny nad uroczystością objęli TVP 3 Kraków, RDN Małopolska i Kurier Dąbrowski.