AKTUALNOŚCI

Ostatnio w naszej szkole ...

Nasz Patron

Józef Bem to jedna z najwybitniejszych postaci, które zrodziła polska ziemia w XIX wieku. Był żołnierzem z wyboru i zamiłowania. Zasłynął jako wybitny artylerzysta i wódz oraz bohater trzech narodów. Całe życie poświęcił idei walki narodowowyzwoleńczej. Sensem i celem swej egzystencji uczynił walkę o wolność Polski. Chociaż nie doczekał wyzwolenia ojczyzny z jarzma zaborców, do dziś pozostaje symbolem patriotyzmu, bohaterstwa i niepodległościowych dążeń narodu polskiego.
Marzec to miesiąc, w którym przypada rocznica urodzin i dzień imienin gen. Józefa Bema. W poniedziałek obchodziliśmy Święto Patrona połączone z rocznicą nadania sztandaru naszej szkole, która miała miejsce 29.03.2023r. Obchody połączone zostały z 1058 rocznicą Chrztu Polski.
W naszej szkole odbyły się dwa konkursy związane z postacią gen. Józefa Bema: plastyczny i historyczny (wiedzowy), który składał się z kilku etapów. Rywalizacja w konkursie historycznym zakończyła się następującymi wynikami:
I miejsce: Antonina Talanda kl.VIII
II miejsce: Martyna Bieś kl. VII
III miejsce: Wojciech Ptak kl. V
IV miejsce: Zuzanna Świętek kl.VII
V miejsce: Klaudia Pikul kl. VII
VI miejsce: Hanna Surowiec kl. V
W konkursie plastycznym:
I miejsce: Wojtek Ptak kl. V
II miejsce: Aleksandra Jurek kl. VI
Wyróżnienia zdobyli: Igor Węgiel z kl. II i Filip Węgiel z klasy VI oraz Hanna Surowiec z klasy V
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom biorącym udział w konkursach!!!