AKTUALNOŚCI

Ostatnio w naszej szkole ...

#RazemNaŚwięta

W tym roku szkolnym nasze Przedszkolaki wraz z wychowawczyniami przyłączyły się do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Razem na święta” ????????????
Celem akcji jest:
• budowanie wspólnot,
• umacnianie więzi międzypokoleniowych,
• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za drugą osobę,
• niesienia pomocy potrzebującym.
Zarówno Maluszki, jak i Starszaki pod okiem Pań przygotowały piękne kartki bożonarodzeniowe, które zostały zapakowane i wysłane do Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy. Mamy nadzieję, że ta niespodzianka ucieszy pensjonariuszki, a każda kartka wywoła uśmiech na twarzy ????????????
opracowanie -Justyna Wrona

"Najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy"

WYNIKI KONKURSU NA ŚWIĄTECZNY STROIK - Etap szkolny ????
Dnia 15.12.2020 roku w naszej szkole rozstrzygnięto konkurs plastyczny: "Najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy".
Jury w składzie: mgr Anna Ciombor, mgr Małgorzata Figiel, mgr Justyna Wrona przyznało 10 pierwszych miejsc następującym uczniom:
????Victoria Fiołek,
????Milena Motyl,
????Laura Pikul,
????Klaudia Pikul,
????Tomasz Król,
????Adrianna Jurek,
????Gabriela Kapustka,
????Dawid Kapustka,
????Aleksandra Jurek,
????Jakub Fiołek.
Prace wymienionych dzieci będą brały udział w II etapie konkursu, w Domu Kultury, w Dąbrowie Tarnowskiej. GRATULUJEMY ! ????
Spośród pozostałych prac zostały przyznane następujące miejsca:
KATEGORIA KLAS I - III :
????I miejsce - Lena Jaworek,
????II miejsce - Aleksander Bieś,
????III miejsce - Wojciech Ptak, Weronika Słowik, Filip Kawalec;
KATEGORIA KLAS IV - VI :
????I miejsce - Michał Prząda,
????II miejsce Sebastian Wolański,
????III miejsce - Julia Chmura;
KATEGORIA KLAS VII - VIII :
????I miejsce Wiktoria Mikuła,
????II miejsce - Szymon Bieś,
????III miejsce Emilia Panek.
Wszystkim uczniom serdecznie dziękujemy za udział w tegorocznym konkursie, natomiast dzieci, które wyżej zostały wymienione, otrzymają dyplomy i nagrody. Po odbiór nagród, dyplomów oraz prac, zapraszamy do szkoły, do Pani Urszuli Wolańskiej, w godzinach pracy.
Natomiast prace oraz ewentualne dyplomy z II etapu konkursu, należy odebrać osobiście w Domu Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej. Szkoła poinformuje o wynikach konkursu w najbliższym czasie.
Wszystkie prace były wykonane na bardzo wysokim poziomie artystycznym, zamieszczamy niżej zdjęcia, proszę przekonać się osobiście.

opracowanie - Małgorzata Figiel 

WYNIKI KONKURSU LOGO SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU ????

 
5 grudnia wszyscy Wolontariusze mają swoje święto. W naszej szkole Koło Wolontariatu działa juz od kilku lat. Nasi Wolontariusze co roku włączają się w wiele akcji charytatywnych, działając bezinteresownie, często poświęcając swój czas wolny.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, w naszej szkole zorganizowano konkurs na logo Szkolnego Koła Wolontariatu.
Do konkursu zgłoszono 12 prac przygotowanych przez :
1. Aleksandrę Jurek,
2. Nikolę Tatarczuch,
3. Amelię Schab,
4. Sebastiana Wolańskiego
5. Milenę Motyl,
6. Aleksandrę i Dominikę Miękina,
7. Zuzannę Świętek i Oliwię Wałaszek,
8. Lenę Jaworek,
9. Wiktorię Prządę,
10. Aleksandrę Kubacką,
11. Tomasza Króla,
12. Adriannę Jurek.
Prace oceniało jury w składzie: Pani Dyrektor, Nauczyciele uczący w naszej szkole, przedstawiciele Szkolnego Koła Wolontariatu oraz Samorząd Uczniowski (z wyłączeniem osób biorących udział w konkursie). Głosowanie bylo jawne, aczkolwiek jury do samego końca nie wiedziało na czyją prace oddaje głos.
Po zsumowaniu wszyskich głosów - większością wygrała praca nr 12 przygotowana przez Adriannę Jurek, uczennicę klasy VI.
Adzie przekazujemy GRATULACJE! ???????????????? Od dziś Jej praca staje się oficjalnym logo Szkolnego Koła Wolontariatu. ????????
Na wszystkich uczestników konkursu czekają dyplomy i drobne upominki, które zostaną wreczone po powrocie do szkoły ???? ????????
Poniżej prezentujemy wszystkie zgłoszone prac
opracowanie - Justyna Wrona
 

VII GMINNY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY STROIK BOŻONARODZENIOWY

 

Zapraszamy do udziału w

 

VII GMINNYM KONKURSIE  NA NAJPIĘKNIEJSZY STROIK BOŻONARODZENIOWY

 

 

Celem konkursu jest:

 

 • kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia;
 • prezentacja uzdolnień i umiejętności plastycznych;

 

Konkurs przebiega dwuetapowo:

 

I – Etap Szkolny

 

 

przypadku prac rodzinnych imiona i nazwisko wszystkich wykonawców).

 • Prace należy przynosić do szkoły w terminie do 14 grudnia 2020r.
  (tj.: poniedziałek), w godzinach od 8:00 do 14:00.
 • Prace pozostawiamy w „Jadalni” na parterze w miejscach odpowiednio wydzielonych (tj.: prace klas I – III, prace klas IV – VI, prace klas VII – VIII, oraz prace zbiorowe).
 • Należy wówczas obowiązkowo, wypełnić kartę zgłoszenia (tj.: „Klauzula informacyjna”) – wypełnienie tego dokumentu  jest równoznaczne ze zgłoszeniem udziału w konkursie  (kserokopie kart zgłoszeniowych będą w „Jadalni” na biurku).  Po podpisaniu ich należy je przekazać Pani Urszuli Wolańskiej.
 • Prosimy o zachowanie pełnego reżimu sanitarnego podczas dostarczania prac (należy także zabrać ze sobą własny długopis potrzebny do podpisania dokumentów).
 • Ze względu na fakt, iż do Dąbrowskiego Domu Kultury możemy przekazać jedynie 10 prac spośród wszystkich biorących udział w konkursie, „Komisja – Jury” wybierze 10 najpiękniejszych stroików, co jest równoznaczne z zajęciem I miejsca w etapie szkolnym (prace do drugiego etapu konkursu, czyli do DDK przekazują organizatorzy etapu szkolnego do dnia 17 grudnia 2020 r.).
 • Pozostałe prace zostaną natomiast ocenione jeszcze raz, ale tym razem z podziałem na cztery kategorie wiekowe (kl. I – III, kl. IV – VI, kl. VII – VIII oraz prace zbiorowe). W tych kategoriach zostaną również przydzielone miejsca: I, II, III)
 • Rozstrzygnięcie konkursu (etap szkolny) odbędzie się 15 grudnia 2020r.
 • Laureaci otrzymają nagrody książkowe i dyplomy (będą one do odebrania w szkole od 16 do 18 grudnia 2020r., w godzinach od 8:00 do 14:00)

 


Kryteria oceny:

 

 • oryginalność ozdób,
 • różnorodność użytych materiałów,
 • pomysłowość,
 • estetyka wykonania,
 • mile widziane będzie użycie materiałów naturalnych, między innymi: szyszek, gałązek, korzeni, igliwia (nie zaleca się gałązek świerkowych z uwagi na szybkie opadanie igieł), suszonych owoców,
 • można użyć także tradycyjnych elementów sztucznych jak świeczki, bombki choinkowe, kokardki itp.

   

 

II – Etap Gminny

 

Organizator:

DĄBROWSKI DOM KULTURY,  33-200  Dąbrowa Tarnowska                                   ul. Kościuszki 11   -  tel. 14-655-9214, e-mail: ddk0@op.pl
 

Ocenę prac (stroików) dokona komisja powołana przez organizatora
w 4 kategoriach:

 • klasy I – III
 • klasy IV -VI
 • klasy VII-VIII
 • prace rodzinne

 

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Nagrody konkursowe wraz z dyplomami, ze względów bezpieczeństwa sanitarnego należy odebrać do 23.12.2020 r.  do godz.15:00 (w godzinach pracy DDK – 8:00 - 20:00 w dni powszednie, sobota – 9:00-13:00). Każdy we własnym zakresie odbiera swoja pracę.

 

Rozstrzygnięcie konkursu – Prezentacja stroików na wystawie, ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w galerii DDK w trybie on line i będzie transmitowane do Internetu oraz zostanie umieszczone tego samego dnia na kanale YouTube w dniu 19 grudnia 2019 o godz.13.30


Stroiki konkursowe zostaną wykorzystane do ekspozycji w galerii DDK 19-22.12.2020 r., następnie prace będą zwrócone autorom, o ile je odbiorą do 23.12 do godz.15:00.

 

Prace, które nie zostaną odebrane do dnia 23.12 do godz.15:00, przechodzą na własność organizatora konkursu.
 

Złożenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu  i dołączonych klauzul: RODO oraz dotyczącej autorskich praw majątkowych   i do wizerunku.

 

Warunkiem odebrania nagrody jest złożenie razem z pracą konkursową pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych RODO, załączonej do regulaminu (zgodę podpisuje prawny opiekun uczestnika).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA  OGÓLNA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW

MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU 

 

1. Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na rzecz Dąbrowskiego Domu Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej, zwanego dalej DDK swoje autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań, zaprezentowanych podczas Konkursu, w celu wykorzystania ich przez DDK w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalenia (zapisu) we wszelkich możliwych formach (fotografia, audio, video),

 b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu,

 c) wprowadzenia do obrotu, 

d) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet. 

 

2. Uczestnicy udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych   i nagraniowych w związku z ich udziałem w Konkursie.

 

3. W przypadku niepełnoletnich uczestników konkursu klauzula jest akceptowana prawnie przez rodzica lub prawnego opiekuna niepełnoletniej osoby.

 

4. Akceptacja warunków niniejszej klauzuli odbywa się poprzez potwierdzenie udziału w konkursie w karcie zgłoszenia.

 

Dąbrowa Tarnowska, dnia …...........