AKTUALNOŚCI

Ostatnio w naszej szkole ...

DZIEŃ POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO – 27 WRZEŚNIA

DZIEŃ POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO – 27 WRZEŚNIA

27 września to data szczególna w historii Polski, jest ona symbolicznym początkiem organizowania ruchu oporu przeciwko okupantowi. Tego dnia w oblężonej Warszawie, tuż przed kapitulacją miasta, powołano do życia Służbę Zwycięstwu Polski (SZP), która w listopadzie przekształciła się w Związek Walki Zbrojnej, a w lutym 1942 roku w Armię Krajową, której komendantem głównym został gen. Stefan „Grot” Rowecki.  Dziś obchodzimy 82 rocznicę  powstania Polskiego Państwa Podziemnego, w której mimo terroru okupanta funkcjonowały wszystkie organy państwowe, zarówno cywilne, jak i wojskowe.

Polskie Państwo Polskie było fenomenem w skali europejskiej, a nawet światowej, z uwagi na rozbudowane struktury, które objęły całe terytorium II RP oraz zakres prowadzonych w konspiracji prac. PPP nie ograniczało się do bieżącej walki z okupantami, ale prowadziło także w szerokim zakresie prace przygotowawcze na okres „przełomu” (powstania powszechnego) oraz na okres powojenny. Bardzo duży nacisk położono na akcję tajnego nauczania na wszystkich szczeblach od szkół podstawowych po uniwersytety.

 

Pamięć o tym państwie nie może być dla nas reliktem historii. Ten rozdział naszych dziejów powinien trwale zapisać się w naszej pamięci. Dzień Polskiego Państwa Podziemnego upamiętnia jeden z największych polskich powodów do dumy.