AKTUALNOŚCI

Ostatnio w naszej szkole ...

Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu
Już po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu, którego celem jest przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.
W naszej szkole podjęliśmy szereg działań i inicjatyw mających na celu promocję kultury szacunku w sieci. 8 lutego
2022 roku gościliśmy przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji – asp. Pawła Stankiewicza, który poprzez komunikator Meet poprowadził dla naszych uczniów pogadankę na temat bezpieczeństwa w sieci.
Po prelekcji odbył się finał konkursu wiedzy o bezpieczeństwie w Internecie dla klas III-IV, którzy przeszli eliminacje szkolne. Walka była zacięta do samego końca. Ostatecznie udało się wyłonić zwycięzcę, który odznaczał się nieomylną wiedzą na temat DBI.
I miejsce zajął Wojciech Ptak z klasy 3
II miejsce – Kryspin Wenc z klasy 4
III miejsce – Anna Masłoń z klasy 3
Podczas spotkania z policjantem rozstrzygnięto także trzy konkursy plastyczne. Jury miało nie lada problem wybrać prace zwycięskie, ponieważ poziom był naprawdę wysoki. Pod uwagę brano przede wszystkim samodzielność dziecka w tworzeniu pracy konkursowej, zgodność z tematem oraz treści merytoryczne.
Kategoria 5-6 latki - plakat przedstawiający strażnika Internetu.
I miejsce zajęła Antosia Patoń
II miejsce Igor Wrona
III miejsce Szymon Lebica
Wyróżnienia: Artur Jaworek, Tymon Motyl oraz Maciej Bieś.
W kategorii klas I-II -praca plastyczna promującą bezpieczne zachowania w Internecie
I miejsce Jakub Bieś klasa II
II miejsce Marlena Bieś klasa I
III miejsce Filip Świętek klasa I
Natomiast w kategorii klas III i IV - praca przestrzenna przedstawiająca wirusa komputerowego:
I miejsce Mikołaj Panek klasa 3
II miejsce Emilia Bieś klasa 3
III miejsce Aleksandra Jurek klasa 4
Wyróżnienia: Victoria Fiołek z klasy 3 oraz Lena Jaworek z klasy IV
Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody, które częściowo zostały sponsorowane przez KKP w Dąbrowie Tarnowskiej, a częściowo przez szkołę.
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Regulamin Konkursu Plastycznego w ramach DBI 2022 pod hasłem : Działajmy razem!”

Regulamin  Konkursu Plastycznego  w ramach DBI 2022  pod hasłem : Działajmy razem!”.

 

SP w Laskówce Chorąskiej -  rok szkolny 2021/2022  -  „Działajmy razem”

 

I. Zapraszamy wszystkich uczniów kl. 0-IV do udziału w Szkolnym Konkursie Plastycznym

w następujących kategoriach:

 

Konkurs dla klas O –  5-6 latki  – wykonanie plakatu „Jak wyobrażasz sobie strażnika internetu".

Konkurs dla klas I-II – praca plastyczna promującą bezpieczne zachowania w Internecie, zawierający hasło „Dzień Bezpiecznego Internetu 2022- Działajmy razem" (praca samodzielna  -  forma dowolna

Konkurs dla klas III-IV  - „Przestrzenny model wirusa komputerowego"

 

II.  Cele konkursu:

 

wdrażanie uczniów do bezpiecznego, kulturalnego i kreatywnego korzystania z Internetu ;

zachęcanie dzieci do przestrzegania netykiety – swoistej etykiety obowiązującej w sieci;

ukazywanie zalet i wad Internetu;

doskonalenie umiejętności dokonywania wyboru, rozumienie pojęcie dobra i zła;

rozwijanie wyobraźni dziecięcej, wrażliwości estetycznej;

zachęcanie uczniów do rozwijania zainteresowań plastycznych i promowania swoich talentów;

III. Warunki uczestnictwa:

 

1. Prace będą oceniane w 3 kategoriach:

Przedszkolaki 5-6 latki

klasy I – II

Klasy III-IV

2. Skład  jury- powołane przez dyrektor szkoły

 

3. Kryteria oceniania: przy ocenianiu prac jury będzie brało pod uwagę:

 

estetykę pracy;

zgodność z tematem;

samodzielność;

pomysłowość;

4. Technika wykonania: dowolna

 

5. Każda praca powinna być podpisana: imię nazwisko, klasa.

 

6. Prace powinny być wykonane na kartce z bloku technicznego A4 lub A3

 

7. Termin składania prac: 07. 02. 2022 do pani Anny Jarmyły – Patoń lub pani Justyny Wrony szkoła i pani Katarzyny Jurek  przedszkole  

 

8. Rozstrzygnięcie konkursu: 08. 02. 2022 w czasie szkolnych obchodów DBI

 

9. Autorzy najciekawszych prac otrzymają dyplomy i drobne nagrody

 

Wszystkich zainteresowanych uczniów serdecznie zapraszamy do udziału w w/w konkursie.