AKTUALNOŚCI

Ostatnio w naszej szkole ...

Program dla Szkół w II semestrze

Mimo pandemii oraz konieczności nauki przed komputerami, uczniowie naszej szkoły także w II semestrze pamiętali o zdrowym odżywianiu. Czas, w którym nie mogliśmy się spotkać oraz podzielić naszymi pomysłami ze społecznością szkolną utrudnił nam zaplanowane działania. Nie oznacza to jednak, że nie promowaliśmy zdrowego stylu życia oraz dbałości o to, co jemy, jak to przygotowujemy i jakie możemy podjąć działania, aby nie marnować żywności.

Uczniowie klas IV i V pod czujnym okiem pani Justyny Wrony przygotowywali zdrowe śniadanie w oparciu o piramidę zdrowego żywienia.

Uczniowie klasy 2 przygotowywali pyszne i zdrowe sałatki owocowe, a w ramach lekcji języka angielskiego opisywali swoje śniadania.

Trzecioklasiści, wraz z panią wychowawczynią, p. Justyną Król, zakładali hodowlę fasolek, a podczas lekcji języka angielskiego zastanawiali się, jak powinno wyglądać menu sportowca… Efektem tych  przemyśleń były niezwykle ciekawe prace.

Ostatnie tygodnie czerwca były czasem podsumowania programu. Uczniowie obejrzeli krótkie filmy o zdrowym odżywianiu oraz samodzielnym przygotowywaniu posiłków. Chętnie dzielili się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami związanymi z uprawą roślin oraz zdrowym odżywianiem się. Podczas lekcji języka angielskiego utrwalali słownictwo tematyczne korzystając z edukacyjnych gier i zabaw dostępnych online.

Wakacyjny czas sprzyja zdrowemu odżywianiu. W naszych ogródkach rosną prawdziwe witaminowe „bomby”. Wysokie temperatury sprawiają jednak, że niektóre produkty szybko się psują. Pamiętajmy o tym i racjonalnie planujmy zakupy, aby nie marnować i nie wyrzucać żywności.

 

 

 

 

Finał konkursu plastycznego KRUS

Finał konkursu plastycznego KRUS

„Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” – pod tym hasłem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizowała XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci z terenów wiejskich. Tegoroczna edycja poświęcona była działaniom prewencyjnym KRUS na przestrzeni 30 lat. Niezmiennie celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.

Do tegorocznego konkursu przystąpiło 43 234 uczniów z 3 744 szkół podstawowych z terenów wiejskich, w tym również nasza szkoła. Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej, zgodnie z regulaminem konkursu, jak najlepiej obrazującej  w/w  hasło.

Gala finałowa konkursu, z udziałem m.in. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandry Hadzik, Głównego Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej-Hrycko, p.o. Dyrektora Generalnego KOWR Małgorzaty Gośniowskie-Kola oraz p.o. Zastępcy Prezesa ARiMR Tomasza Kuśnierka odbyła się 16 czerwca 2021 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Natomiast w naszej szkole, uczniom przekazał nagrody,  wyróżnienia i dyplomy za udział, przedstawiciel KRUS – u z Dąbrowy Tarnowskiej.

Wyróżnienia i nagrody książkowe otrzymały: Gabriela Ptak kl. 6 oraz Milena Motyl kl. 3. Pozostali uczniowie, którzy brali udział w konkursie oraz ich prace spełniały warunki przedstawione w regulaminie, otrzymali dyplomy za udział i nagrody. Bardzo cieszymy się , iż w naszej szkole, plastyczne konkursy organizowane przez KRUS cieszą się popularnością. Gratulujemy uczestnikom, a w szczególności Gabrysi i Milence.

 

„Wspomaganie przez rodziców rozwoju dziecka”

„Wspomaganie przez rodziców rozwoju dziecka” –

referat w ramach pedagogizacji rodziców na podstawie artykułów psychologa Anny Obrzut.

 

Rozwój dzieci to bardzo złożony proces. Skuteczne wychowanie ich przez rodziców staje się często bardzo trudnym zadaniem. Dlaczego tak się dzieje? Jakie błędy są popełniane przez rodziców i jak można ich uniknąć? Jakie są skuteczne metody wychowawcze? 

 

To w jaki sposób wychowywane jest dziecko zależy od kilku czynników. Jednym z nich jest osobista historia rozwojowa rodzica - to w jakich warunkach dojrzewało i jakich nabrało cech i modeli postępowania. Ważne są także jego interpersonalne zasoby - to jak komunikuje się z innymi ludźmi i jakie ma zdolności społeczne.

Kolejnym czynnikiem są właściwości dziecka: jego wiek, płeć, temperament a także możliwości rozwojowe. Są także czynniki sytuacyjne, związane z sytuacją rodziny, ich zasobami materialnymi i dostępnym wsparciem oraz źródła stresu, które wpływają na funkcjonowanie rodziny

Do zadań rodziców należy zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, fizycznych, psychicznych i społecznych u dzieci a także dbanie o ich prawidłowy rozwój i wychowanie. Zadaniem rodziców jest także wychowanie i w pewnym sensie kontrolowanie dzieci. Rodzice muszą również chronić i uspołeczniać swoje dzieci. Ich rolą jest także przekazywanie systemu wartości i norm oraz dostarczanie modeli zachowania się w danych sytuacjach. Aby realizować wymienione zadania, każdy z rodziców stosuje specjalne strategie wobec dzieci, które nazywamy postawami rodzicielskimi. Od tego jakie te postawy są, zależy skuteczne wychowanie dzieci.

Wyróżniamy kilka postaw rodzicielskich. Według M. Ziemskiej  istnieją 4 główne postawy. Są to:

  • Postawa akceptująca - która cechuje się nie ukrywaniem uczuć przed dzieckiem, zaspokajaniem jego potrzeb, akceptacją dziecka takim jakim jest. Postawą przeciwną jest odrzucanie dziecka, demonstrowanie mu negatywnych uczuć, podejście dyktatorskie i traktowanie dziecka jako ciężaru;
  • Postawa współdziałania - zakłada pozytywne angażowanie się w sprawy dziecka oraz unikaniu zaniedbywania i obojętności uczuciowej. Przeciwna temu jest postawa unikająca;
  • Rozumna swoboda - oznacza darzenie dziecka zaufaniem, udzielaniem swobody stosownej do wieku i możliwości dziecka. Postawą przeciwną jest nadmierne ochranianie i opiekuńczość;
  • Uznanie praw - polega na stosowaniu racjonalnej kontroli i dyscypliny, bez niedoceniania czy przeceniania roli dziecka. Przeciwną postawą jest postawa nadmiernie wymagająca zakładająca sztywne reguły niedostosowane do wieku i możliwości dzieci.

W rozwoju dzieci bardzo ważną rolę odgrywa środowisko rodzinne. To w nim następuje uczenie się wzorców zachowania się i więzi, które stanowią bazę dla relacji interpersonalnych w dalszym życiu. Jeżeli dziecko ma w środowisku rodzinnym korzystne doświadczenia to będzie się to przedkładać na lepsze relacje z innymi i lepsze przystosowanie się do życia. Rodzice stanowią pewien wzorzec postępowania. Jeżeli w środowisku rodzinnym brakuje któregoś z rodziców to dzieci wychowujące się w takich warunkach mogą mieć problem z przyswojeniem odpowiednich ról społecznych na późniejszym etapie życia. Nieprawidłowe wychowanie wiąże się często nie ze złą wolą rodziców, ale z brakiem potrzebnych umiejętności. Rola rodziny nie polega jedynie na ochranianiu i zaspokajaniu podstawowych potrzeb dziecka, ale na rozwijaniu jego osobowości i wspieraniu aktywności w poznawaniu świata.

To w jakich warunkach dorastali rodzice, z jakich środowisk i rodzin pochodzili, jak sami radzili sobie z przeżywanymi trudnościami i konfliktami, jakie cechy osobowości prezentują, może odbijać się na umiejętnościach wychowawczych i ich późniejszych metodach postępowania z dzieckiem. Siła relacji małżeńskiej między rodzicami także wpływa na atmosferę domową. Stresy i konflikty małżeńskie wpływają na cały system rodzinny. Ważny jest sposób radzenia sobie ze stresem u małżonków. Jeżeli angażują oni dziecko we własne konflikty, lub jest ono wykorzystywane jako źródło wsparcia, może dojść do powstawania niezdrowych koalicji w domu. Dziecko może także być obwiniane o problemy domowe, kiedy rodzice nie potrafią skutecznie rozwiązywać napotykanych trudności.

Istotna jest także sieć wsparcia społecznego z jakiej może korzystać rodzina. Jeżeli relacje z osobami spoza rodziny, krewnymi, sąsiadami układają się pomyślnie, stanowi to także zasób w radzeniu sobie z napotykanymi problemami, z którego rodzina może skorzystać. Osoby z poza rodziny mogą stać się źródłem wsparcia i informacji, mogą dzielić się własnym doświadczeniem w rozwiązywaniu trudności, czy też pomagać w opiece nad dziećmi. Szczególnie ważne staje się uzyskiwanie wsparcia emocjonalnego w sytuacjach występowania kryzysów w rodzinie, z którymi rodzice nie mogą sobie poradzić samodzielnie. Utrudniona sytuacja występuje gdy rodzina jest wyizolowana i nie rozwija sieci kontaktów.

Sytuacja ekonomiczna rodziny także może być czynnikiem, który wpływa na ilość konfliktów w rodzinie i jakość opieki nad dziećmi. Istotny staje się także fakt, że nie tylko cechy rodziców i sytuacja rodzinna wpływają na rozwój dzieci, ale także cechy samego dziecka wpływają na to jak zachowują się wobec niego rodzice. Dlatego też wiek rozwojowy dziecka, trudności z jakimi się boryka, a także płeć czy temperament dziecka, mogą mieć znaczenie w przypadku oczekiwań stawianych mu przez rodziców. W rozwoju wzajemnych stosunków na linii rodzice - dziecko, ważne staje się wzajemne dopasowanie. Dzieci przejawiające większą wrażliwość, bardziej podatne na zranienie, mogą wymagać częstszej uwagi i bliskości. Jeżeli jeden z rodziców lub oboje stwarzają atmosferę bezpieczeństwa, będzie to lepiej zaspokajać potrzeby dziecka. Im lepsze dopasowanie pod względem osobowościowym i pod względem temperamentów u dzieci i rodziców, tym większe prawdopodobieństwo zaistnienia prawidłowych interakcji rodzinnych.

Najbardziej korzystne w rozwoju dzieci są metody oparte na wzajemnym współdziałaniu. Wyznaczanie dzieciom granic możliwych do spełnienia, dostosowanych do ich wieku rozwojowego i możliwości. Jasny system nagród i reguł rządzących zachowaniem a także, akceptacja dziecka i opiekuńczość wobec niego. Ważne jest rozumienie potrzeb dzieci. Bardzo ważne jest także okazywanie uczuć dziecku, jak i przyzwalanie na okazywane przez niego uczucia. W wychowaniu dziecka cenne jest nazywanie uczuć jakie ono przeżywa. Np. kiedy widzimy, że dziecko się złości warto powiedzieć: „widzę, że jesteś zły, czy coś się stało?". Wtedy dziecko lepiej zaczyna rozumieć własne emocje i uczy się z nimi współpracować. Uczy się, że jego emocje są wartościowe i ważne.

Przeciwnie działa bagatelizowanie uczuć i nie zwracanie na nie uwagi przez dorosłego. Źle działa także zaprzeczanie własnym uczuciom. Wprowadza to nieład i zamieszanie. Trzeba słuchać dzieci spokojnie i z uwagą. Ważna jest akceptacja wszystkich uczuć, które się pojawiają. Aby rozwiązać skutecznie problemy wychowawcze jakie się pojawią w relacji z dzieckiem, warto porozmawiać o dziecięcych uczuciach i potrzebach. Podzielić się także własnymi uczuciami i potrzebami. Trzeba wspólnie zastanowić się nad rozwiązaniem problemu i znalezieniem korzystnego dla obu stron rozwiązania. Można spisać wszystkie pomysły bez oceniania ich. Wybrać spośród nich najkorzystniejsze rozwiązania. To może zaowocować lepszą współpracą z dzieckiem i wspiera jego dobre wychowanie.

Natomiast postawy, które nie są korzystne i nie wspomagają prawidłowego rozwoju dzieci to: odrzucanie dziecka, nadmierne wymagania wobec niego, dotkliwe kary, lub zaniedbywanie potrzeb dzieci a także nadmierne ochranianie i nadopiekuńczość. Postawy te uniemożliwiają rozwój zdrowej jednostki i zaburzają prawidłowe funkcjonowanie dzieci. Nadopiekuńczość jest jednym z głównych metod stosowanych przez młodych, niedoświadczonych rodziców. Troska o dziecko przeradza się w nadmierne ochranianie, co sprawia, że dzieci stają się nieodporne na stresy i mało zaradne życiowo. Aby uniknąć nadopiekuńczości, należy sobie uświadomić jaki negatywny wpływ ma ona na dziecko. Dzięki temu można spróbować wykorzystać bardziej skuteczne metody wychowawcze, takie jak np. rozumna swoboda.

Podsumowując powyższe rozważania można zauważyć, że wychowanie dzieci to złożony i skomplikowany proces, na który składa się szereg czynników. Dobre wychowanie wymaga zaangażowania ze strony rodziców. Wzajemne ich współdziałanie może stać się podstawą dobrego wychowania i wspierania rozwoju dzieci. Należy pamiętać, że dzieci wymagają dużo troski i wsparcia. Trzeba dbać o ich potrzeby i wspomagać na wszystkich etapach rozwoju. Należy akceptować uczucia dzieci aby wychować je na zdrowych i szczęśliwych dorosłych. Wychowanie jest podstawowym narzędziem kształtowania młodych ludzi, powinno więc być przemyślane i konsekwentne.