AKTUALNOŚCI

Ostatnio w naszej szkole ...

„ Medialność młodego pokolenia ”

Dnia 31 stycznia 2018 roku została przeprowadzona w naszej szkole pogadanka dla uczniów klas 4 -7, przez pedagoga szkolnego, na temat: „ Medialność młodego pokolenia ”. Obecnie dzieci i młodzież żyją w szybko zmieniającym się świecie mediów elektronicznych. Telewizja, komputer z dostępem do Internetu, telefon, towarzyszy im od urodzenia i wpływa na ich styl życia. Współczesne młode pokolenie

ze względu na swoje medialne zainteresowania i sposób korzystania z nich, bywa nazywane pokolenie: „kciuka”, „kopiuj – wklej”, „sieciakami”. Pogadanka miała ma celu uświadomienie dzieciom jakie negatywne skutki może przynieść nadmierne korzystanie z mediów min. osoby uzależnione: nie posiadają umiejętności komunikowania własnych uczuć; nie potrafią utrzymać pozytywnych relacji z innymi;

nie mogą zrozumieć cudzego punktu widzenia; nie posiadają umiejętności głębszej refleksji; nie potrafią wyciągać ogólnych wniosków, czy przyjąć szerszego punktu widzenia; zapamiętują mnóstwo informacji, ale nie potrafią ich zinterpretować. Rozmawiano również o sieciowej wolności i odpowiedzialności z tym związanej. Uczulono uczniów: że warunkiem dobrego funkcjonowania w świecie mediów jest odpowiednie przygotowanie nie tylko pod względem technicznym, ale również pod względem humanistycznym i społecznym. Zachęcano do bezpiecznego, odpowiedzialnego i kreatywnego korzystania

ze współczesnych mediów.

Konkurs plastyczno-profilaktyczny

Regulamin  Konkursu Plastyczno - Profilaktycznego   PSP w Laskówce Chorąskiej -  rok szkolny 2017/2018

I.   Temat konkursu: „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”

II.  Cele konkursu:

 • wdrażanie uczniów do bezpiecznego, kulturalnego i kreatywnego korzystania z Internetu ;
 • zachęcanie dzieci do przestrzegania netykiety – swoistej etykiety obowiązującej w sieci;
 • ukazywanie zalet i wad Internetu;
 • doskonalenie umiejętności dokonywania wyboru, rozumienie pojęcie dobra i zła;
 • rozwijanie wyobraźni dziecięcej, wrażliwości estetycznej;
 • zachęcanie uczniów do rozwijania zainteresowań plastycznych i promowania swoich talentów;

III. Warunki uczestnictwa:

1. Prace będą oceniane w kategoriach:

 • klasy I – III
 • klasy IV – VII

2. Skład  jury: dyrektor szkoły – mgr Teresa Dąbrowa, przedstawiciel Policji z Dąbrowy Tarnowskiej – asystent ds. nieletnich –  mł. asp. Agata Bulwa.

3. Kryteria oceniania: przy ocenianiu prac jury będzie brało pod uwagę:

 • estetykę pracy;
 • zgodność z tematem;
 • samodzielność;
 • pomysłowość;

4. Technika wykonania: dowolna

5. Każda praca powinna być podpisana: imię,nazwisko, klasa.

6. Prace powinny być wykonane na kartce z bloku technicznego A4.

7. Termin składania prac: 02. 02. 2018 do p. Małgorzaty Figiel.

8. Rozstrzygnięcie konkursu: 06. 02. 2018.

9. Autorzy najciekawszych prac otrzymają dyplomy i upominki.

 

Wszystkich zainteresowanych uczniów serdecznie zapraszamy do udziału w w/w konkursie.

 

Historia święta Babci i Dziadka

Dzień Babci i Dzień Dziadka. Jak obchodzi się je na świecie?

W Polsce Dzień Babci i Dzień Dziadka obchodzi się odpowiednio 21 i 22 stycznia. Święta te mają w naszym kraju już ponad 30-letnią tradycję. Jest to czas, kiedy wnukowie mogą podziękować swoim dziadkom za wszystko, co ci dla nich zrobili, za ich opiekę i troskę. A jak i kiedy inne kraje dziękują dziadkom?

 

Jak i kiedy obchodzony jest Dzień Dziadków w Bułgarii?

W Bułgarii obchodzi się jedynie Dzień Babci. Święto to, nazwane "Babin den", według kalendarza juliańskiego obchodzone było 8 stycznia. Obecnie, zgodnie z kalendarzem gregoriańskim, święto babć wypada w Bułgarii tak samo jak w Polsce, czyli 21 stycznia. Mimo to większa część kraju obchodzi święto babci 20 stycznia. Interesujące jest to, że w dniu babci świętują także bułgarskie mamy ze swoimi dziećmi. W bułgarskich wsiach, cała uwaga skupia się na dziecku, które urodziło się w ostatnim roku. Wówczas matka tego dziecka, odwiedza wraz ze swym potomkiem swoich krewnych, obdarowuje ich prezentami i życzy im zdrowia i wszelkiej pomyślności. 

Historia Dnia Dziadków w USA

Święto Dziadków ma w USA dość burzliwą historię. Gospodyni domowa - Marian Lucille Herndon McQuade, pochodząca z Zachodniej Wirginii dążyła do przekonania społeczeństwa, że dzień, który w całości byłby poświęcony osobom starszym jest bardzo potrzebny. Apelując o wprowadzenie tego święta, gospodyni domowa chciała zwrócić uwagę ludzi na los osób starszych, które przebywają w domach opieki oraz na ich samotność. Początkowo udało jej się wprowadzić to święto w rodzinnym stanie, gdzie obchodzono Dzień Dziadków od roku 1973. W roku 1978 prezydent Jimmy Carter ustanowił ten dzień świętem ogólnonarodowym. Dzień Dziadków obchodzony jest w USA w pierwszą niedzielę po Święcie Pracy, które to święto z kolei obchodzone jest w pierwszy poniedziałek września. Amerykański Dzień Dziadków jest więc świętem ruchomym.

Dlaczego Japonia nie obchodzi Dnia Dziadków?

Japonia jest krajem, w którym ludzie starsi traktowani są z należnymi im honorami. W kraju tym nie obchodzi się co prawda Dnia Babci czy Dnia Dziadka, ale niezmiennie od 1966 roku Japończycy świętują Dzień Szacunku dla Wieku. Święto to obchodzone jest 15 września. Japonia jest krajem, w którym osoby starsze darzone są niezwykłym szacunkiem i właśnie dlatego można powiedzieć, że Dzień Dziadków obchodzony jest przez cały rok. Szacunkiem obdarzają dziadków przeważnie ludzie młodzi, dla których starsi są autorytetem w kwestii życia i moralności. 

Kiedy obchodzony jest Dzień dziadków w innych krajach?

1. We Francji obchodzi się Dzień Dziadków w pierwszą niedzielę marca.

2. We Włoszech Dzień Babci i Dziadka przypada na 2. października, w dniu, kiedy obchodzone jest kościelne święto aniołów stróżów.

3. W Holandii święto dziadków jest świętem ruchomym.

4. W Brazylii dziadkowie świętują 26 lipca.

5. W Wielkiej Brytanii Dzień Babci świętuje się 11 lutego.

6. W Meksyku święto dziadków obchodzone jest w czerwcu.