AKTUALNOŚCI

Ostatnio w naszej szkole ...

Szkolny Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym dla klas III

Szkolny Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu  Drogowym  dla klas III   Klasowy Mistrz BRD

  REGULAMIN 

1.  Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Bema w Laskówce Chorąskiej.

     Koordynatorem konkursu jest Pani Justyna Wrona.

     Konkurs ma charakter wewnątrzszkolny, do którego mogą przystąpić uczniowie klasy III.

 

2. Cel konkursu:

  • Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
  • Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przed medycznej.
  • Samodzielne pogłębianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  •  

3. Termin konkursu : 10 stycznia 2018 roku (środa).

Aby wziąć udział  w konkursie, należy zgłosić swój udział w nieprzekraczalnym terminie do   8 stycznia 2018 roku (poniedziałek) do koordynatora konkursu.

 

4. Test konkursowy składa się pytań obejmujących zagadnienia dotyczące zasad i przepisów o ruchu pieszych, rowerzystów i motorowerzystów, znaków drogowych, sytuacji w ruchu drogowym, ustaleniu prawidłowej kolejności przejazdu przez skrzyżowanie oraz  udzielaniu pierwszej pomocy przed medycznej.

Czas rozwiązywania testu nie może przekraczać 30 minut.

 

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 15 stycznia 2018 roku.

Z etapu szkolnego zostanie wyłonionych 4-5 uczniów, którzy pod okiem koordynatora będą przygotowywać się do gminnego konkursu BRD.                          

W późniejszym terminie spośród laureatów zostanie wyłoniona zwycięska 3 uczniów, którzy wezmą udział w w/w konkursie gminnym.

 

6. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy dodatkowo nagrody rzeczowe.

 

7. Wszelkich dodatkowych informacji udziela koordynator konkursu