AKTUALNOŚCI

Ostatnio w naszej szkole ...

DZIEŃ POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO – 27 WRZEŚNIA

DZIEŃ POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO – 27 WRZEŚNIA

27 września to data szczególna w historii Polski, jest ona symbolicznym początkiem organizowania ruchu oporu przeciwko okupantowi. Tego dnia w oblężonej Warszawie, tuż przed kapitulacją miasta, powołano do życia Służbę Zwycięstwu Polski (SZP), która w listopadzie przekształciła się w Związek Walki Zbrojnej, a w lutym 1942 roku w Armię Krajową, której komendantem głównym został gen. Stefan „Grot” Rowecki.  Dziś obchodzimy 82 rocznicę  powstania Polskiego Państwa Podziemnego, w której mimo terroru okupanta funkcjonowały wszystkie organy państwowe, zarówno cywilne, jak i wojskowe.

Polskie Państwo Polskie było fenomenem w skali europejskiej, a nawet światowej, z uwagi na rozbudowane struktury, które objęły całe terytorium II RP oraz zakres prowadzonych w konspiracji prac. PPP nie ograniczało się do bieżącej walki z okupantami, ale prowadziło także w szerokim zakresie prace przygotowawcze na okres „przełomu” (powstania powszechnego) oraz na okres powojenny. Bardzo duży nacisk położono na akcję tajnego nauczania na wszystkich szczeblach od szkół podstawowych po uniwersytety.

 

Pamięć o tym państwie nie może być dla nas reliktem historii. Ten rozdział naszych dziejów powinien trwale zapisać się w naszej pamięci. Dzień Polskiego Państwa Podziemnego upamiętnia jeden z największych polskich powodów do dumy.

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów.

 

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Nasza szkoła w ramach programu Laboratoria Przyszłości otrzymała wsparcie w postaci środków finansowych w łącznej wysokości 30 000 zł.

W ramach programu zakupiono między innymi

Drukarkę 3D , długopisy 3 D, tablety, roboty , aparat fotograficzny z kamerą, statyw do aparatu i kamery oraz inne urządzenia i materiały eksploatacyjne