AKTUALNOŚCI

Ostatnio w naszej szkole ...

Regulamin Konkursu Plastycznego w ramach DBI 2022 pod hasłem : Działajmy razem!”

Regulamin  Konkursu Plastycznego  w ramach DBI 2022  pod hasłem : Działajmy razem!”.

 

SP w Laskówce Chorąskiej -  rok szkolny 2021/2022  -  „Działajmy razem”

 

I. Zapraszamy wszystkich uczniów kl. 0-IV do udziału w Szkolnym Konkursie Plastycznym

w następujących kategoriach:

 

Konkurs dla klas O –  5-6 latki  – wykonanie plakatu „Jak wyobrażasz sobie strażnika internetu".

Konkurs dla klas I-II – praca plastyczna promującą bezpieczne zachowania w Internecie, zawierający hasło „Dzień Bezpiecznego Internetu 2022- Działajmy razem" (praca samodzielna  -  forma dowolna

Konkurs dla klas III-IV  - „Przestrzenny model wirusa komputerowego"

 

II.  Cele konkursu:

 

wdrażanie uczniów do bezpiecznego, kulturalnego i kreatywnego korzystania z Internetu ;

zachęcanie dzieci do przestrzegania netykiety – swoistej etykiety obowiązującej w sieci;

ukazywanie zalet i wad Internetu;

doskonalenie umiejętności dokonywania wyboru, rozumienie pojęcie dobra i zła;

rozwijanie wyobraźni dziecięcej, wrażliwości estetycznej;

zachęcanie uczniów do rozwijania zainteresowań plastycznych i promowania swoich talentów;

III. Warunki uczestnictwa:

 

1. Prace będą oceniane w 3 kategoriach:

Przedszkolaki 5-6 latki

klasy I – II

Klasy III-IV

2. Skład  jury- powołane przez dyrektor szkoły

 

3. Kryteria oceniania: przy ocenianiu prac jury będzie brało pod uwagę:

 

estetykę pracy;

zgodność z tematem;

samodzielność;

pomysłowość;

4. Technika wykonania: dowolna

 

5. Każda praca powinna być podpisana: imię nazwisko, klasa.

 

6. Prace powinny być wykonane na kartce z bloku technicznego A4 lub A3

 

7. Termin składania prac: 07. 02. 2022 do pani Anny Jarmyły – Patoń lub pani Justyny Wrony szkoła i pani Katarzyny Jurek  przedszkole  

 

8. Rozstrzygnięcie konkursu: 08. 02. 2022 w czasie szkolnych obchodów DBI

 

9. Autorzy najciekawszych prac otrzymają dyplomy i drobne nagrody

 

Wszystkich zainteresowanych uczniów serdecznie zapraszamy do udziału w w/w konkursie.