AKTUALNOŚCI

Ostatnio w naszej szkole ...

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS FERII ZIMOWYCH

Jak co roku przed zimowymi feriami w naszej szkole została przeprowadzona prelekcja nt: „ Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych”. W klasach 1, 2, 3  pogadanki zostały przeprowadzone przez wychowawców, natomiast w klasach: 4, 5, 6, 7, 8 przez pedagogów. Uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi zasadami bezpiecznego spędzania wolnego czasu podczas ferii:

 

1. Omijaj zamarznięte jeziora, rzeki, stawy!

2. Wybieraj bezpieczne miejsca do zabawy – z dala od ulic, mostów, torów kolejowych!

3. Zjeżdżaj na sankach, nartach z górek, które znajdują się daleko od jezdni!

4. Zawsze informuj rodziców/opiekunów gdzie i z kim będziesz przebywał!

5. Wracaj do domu zawsze o ustalonej porze, przed zapadnięciem zmroku!

6. Najbezpieczniej jest bawić się pod opieką dorosłych, opiekunów!

7. Podczas korzystania z Internetu pamiętaj o netykiecie i bezpieczeństwie!

8. Nie przyjmuj od nich prezentów, nie oddalaj się z nieznajomym!

9. Pamiętaj, dbaj o swoje bezpieczeństwo i innych!

10. Nie zaczepiaj sanek do pojazdów mechanicznych!

11. Ubieraj się stosownie do temperatury panującej na dworze!

12. Stosuj się do przepisów ruchu drogowego!

13. Używaj elementów odblaskowych na odzieży zewnętrznej!

14. Staraj się spędzać czas aktywnie, na świeżym powietrzu!

15. Dbaj o zdrowie i higienę!

16. Pamiętaj o zasadach zdrowego stylu życia i odżywianiu!

17. Zapamiętaj numer telefonu alarmowego: 112

 

Podczas spotkań uczulono uczniów, aby pamiętali gdzie mogą zwracać się w trudnych sytuacjach życiowych. Przypomniano dzieciom i młodzieży numer telefonu zaufania : 116 111.

 

Telefon 116 111 prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę jest czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu, także w dni ustawowo wolne od pracy.

Wszelkie aktualne informacje znajdują się też na stronach  www.116111.pl oraz www.fdds.pl

Zasady A B C D funkcjonowania Telefonu 116 111:

Anonimowo – dzwoniąc, nie musisz podawać swojego imienia, nazwiska ani adresu zamieszkania.
Bezpłatnie – połączenie jest bezpłatne zarówno z telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych.
Chętnie - konsultanci 116 111 gotowi są rozmawiać o każdej ważnej sprawie. Jeśli będzie to potrzebne, mogą umówić się na kolejną rozmowę.
Dyskretnie - wszystko, o czym powiesz lub napiszesz, zostanie między Tobą a konsultantami

116 111. Jeśli poprosisz o pomoc w rozwiązaniu Twoich problemów lub zgodzisz się na to, żeby Ci pomóc – konsultanci 116 111 zajmą się tym.

 

PROFILAKTYKA W SZKOLE

W ostatnim tygodniu w szkole zostały przeprowadzone prelekcje w klasach 4 - 8  poparte prezentacją multimedialną, zgodne z Programem Profilaktyczno – Wychowawczym Szkoły,  dotyczące UZALEŻNIEŃ. Spotkania miały na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży , że żyjemy w czasach kiedy jednym z największych zagrożeń jest problem uzależnień. Uzależnienie, definiujemy jako odczuwalny przez jednostkę nacisk zażywania określonych środków, które mogą wywoływać niebezpieczne dla zdrowia lub życia skutki. To bardzo silnie odczuwana potrzeba zażycia jakiejś substancji. Przyczyny sięgania po substancje psychoaktywne przez młodzież są różne i mogą być w dużej mierze związane z wiekiem. Okres dojrzewania jest trudnym czasem, momentem buntów i lekceważenia wszystkiego przed czym ostrzegali rodzice bądź nauczyciele. Sięganie po używki mogą być próbą ucieczki, a także młodzieńczą chęcią doznania nowych wrażeń, ponadto pokusa spróbowania tak łatwo dostępnych, aczkolwiek zakazanych substancji, jest bardzo duża. Bardzo często przyczyną sięgania po używki, jest przeżywanie przez młodzież osobistych problemów. Także presja grupy rówieśniczej jest  motywem sięgania po tego typu środki. Innym powodem jest ciekawość oraz myślenie, że pozwoli im to uwolnić się od stresu. Podczas prelekcji przedstawiono również PRAWDY I MITY dotyczące uzależnień. Poprzez organizowanie profilaktycznych  prelekcji, pokazów czy też warsztatów dążymy do tego, aby dzieci z naszej szkoły były wolne od używek, szczęśliwe i miały  pomysł na swoje dalsze życie.