AKTUALNOŚCI

Ostatnio w naszej szkole ...

Rocznica stanu wojennego

Ta grudniowa noc przeszła do historii współczesnej Polski jako symbol zawiedzionych nadziei.

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku władze komunistyczne, pod kierownictwem generała Wojciecha Jaruzelskiego, wprowadziły stan wojenny.

     Ograniczono swobodę poruszania się, wprowadzono godzinę milicyjną (od 22.00 do 6.00 rano), cenzurę korespondencji, przerwano łączność telefoniczną.

Zakazano organizowania wszelkiego rodzaju zgromadzeń, rozpowszechniania wydawnictw, czasopism, zakazano strajków i akcji protestacyjnych, przerwano naukę w szkołach i na wyższych uczelniach. Dla wielu osób, które przebywały poza granicami kraju, stan wojenny oznaczał zakaz powrotu do Polski

 Pociesz, Boże, kraj płaczący.

Posiej w sercach prawdy ziarno.

Siłę swoją daj walczącym.

Pobłogosław Solidarność.

Więźniom wszystkim daj wytrwałość,

Pieczę miej nad rodzinami...

     Wieści o tragicznych wydarzeniach Polsce dotarły również do Watykanu. Jan Paweł II zwrócił się listownie do gen. Wojciecha Jaruzelskiego z prośbą i zarazem gorącym wezwaniem o zaprzestanie działań, które przynoszą ze sobą rozlew polskiej krwi...

Przyszły Święta Bożego Narodzenia. Jakże inne od poprzednich. Działacze Solidarności w więzieniach, na ulicach czołgi i uzbrojone patrole, a o 22-  godzina milicyjna...

 

Biały orzeł znów skrępowany 
Krwawy łańcuch zwisa u szpon 
Lecz już wkrótce zostanie zerwany 
I wolności uderzy znów dzwon 

      Stan wojenny to trudny okres w polskiej historii i w codziennym życiu Polaków, ale Polska zbliżała się do zmiany ustroju.

Anna Jarmuła- Paton