AKTUALNOŚCI

Ostatnio w naszej szkole ...

Historia święta Babci i Dziadka

Dzień Babci i Dzień Dziadka. Jak obchodzi się je na świecie?

W Polsce Dzień Babci i Dzień Dziadka obchodzi się odpowiednio 21 i 22 stycznia. Święta te mają w naszym kraju już ponad 30-letnią tradycję. Jest to czas, kiedy wnukowie mogą podziękować swoim dziadkom za wszystko, co ci dla nich zrobili, za ich opiekę i troskę. A jak i kiedy inne kraje dziękują dziadkom?

 

Jak i kiedy obchodzony jest Dzień Dziadków w Bułgarii?

W Bułgarii obchodzi się jedynie Dzień Babci. Święto to, nazwane "Babin den", według kalendarza juliańskiego obchodzone było 8 stycznia. Obecnie, zgodnie z kalendarzem gregoriańskim, święto babć wypada w Bułgarii tak samo jak w Polsce, czyli 21 stycznia. Mimo to większa część kraju obchodzi święto babci 20 stycznia. Interesujące jest to, że w dniu babci świętują także bułgarskie mamy ze swoimi dziećmi. W bułgarskich wsiach, cała uwaga skupia się na dziecku, które urodziło się w ostatnim roku. Wówczas matka tego dziecka, odwiedza wraz ze swym potomkiem swoich krewnych, obdarowuje ich prezentami i życzy im zdrowia i wszelkiej pomyślności. 

Historia Dnia Dziadków w USA

Święto Dziadków ma w USA dość burzliwą historię. Gospodyni domowa - Marian Lucille Herndon McQuade, pochodząca z Zachodniej Wirginii dążyła do przekonania społeczeństwa, że dzień, który w całości byłby poświęcony osobom starszym jest bardzo potrzebny. Apelując o wprowadzenie tego święta, gospodyni domowa chciała zwrócić uwagę ludzi na los osób starszych, które przebywają w domach opieki oraz na ich samotność. Początkowo udało jej się wprowadzić to święto w rodzinnym stanie, gdzie obchodzono Dzień Dziadków od roku 1973. W roku 1978 prezydent Jimmy Carter ustanowił ten dzień świętem ogólnonarodowym. Dzień Dziadków obchodzony jest w USA w pierwszą niedzielę po Święcie Pracy, które to święto z kolei obchodzone jest w pierwszy poniedziałek września. Amerykański Dzień Dziadków jest więc świętem ruchomym.

Dlaczego Japonia nie obchodzi Dnia Dziadków?

Japonia jest krajem, w którym ludzie starsi traktowani są z należnymi im honorami. W kraju tym nie obchodzi się co prawda Dnia Babci czy Dnia Dziadka, ale niezmiennie od 1966 roku Japończycy świętują Dzień Szacunku dla Wieku. Święto to obchodzone jest 15 września. Japonia jest krajem, w którym osoby starsze darzone są niezwykłym szacunkiem i właśnie dlatego można powiedzieć, że Dzień Dziadków obchodzony jest przez cały rok. Szacunkiem obdarzają dziadków przeważnie ludzie młodzi, dla których starsi są autorytetem w kwestii życia i moralności. 

Kiedy obchodzony jest Dzień dziadków w innych krajach?

1. We Francji obchodzi się Dzień Dziadków w pierwszą niedzielę marca.

2. We Włoszech Dzień Babci i Dziadka przypada na 2. października, w dniu, kiedy obchodzone jest kościelne święto aniołów stróżów.

3. W Holandii święto dziadków jest świętem ruchomym.

4. W Brazylii dziadkowie świętują 26 lipca.

5. W Wielkiej Brytanii Dzień Babci świętuje się 11 lutego.

6. W Meksyku święto dziadków obchodzone jest w czerwcu.

 

Szkolny Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym dla klas III

Szkolny Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu  Drogowym  dla klas III   Klasowy Mistrz BRD

  REGULAMIN 

1.  Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Bema w Laskówce Chorąskiej.

     Koordynatorem konkursu jest Pani Justyna Wrona.

     Konkurs ma charakter wewnątrzszkolny, do którego mogą przystąpić uczniowie klasy III.

 

2. Cel konkursu:

  • Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
  • Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przed medycznej.
  • Samodzielne pogłębianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  •  

3. Termin konkursu : 10 stycznia 2018 roku (środa).

Aby wziąć udział  w konkursie, należy zgłosić swój udział w nieprzekraczalnym terminie do   8 stycznia 2018 roku (poniedziałek) do koordynatora konkursu.

 

4. Test konkursowy składa się pytań obejmujących zagadnienia dotyczące zasad i przepisów o ruchu pieszych, rowerzystów i motorowerzystów, znaków drogowych, sytuacji w ruchu drogowym, ustaleniu prawidłowej kolejności przejazdu przez skrzyżowanie oraz  udzielaniu pierwszej pomocy przed medycznej.

Czas rozwiązywania testu nie może przekraczać 30 minut.

 

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 15 stycznia 2018 roku.

Z etapu szkolnego zostanie wyłonionych 4-5 uczniów, którzy pod okiem koordynatora będą przygotowywać się do gminnego konkursu BRD.                          

W późniejszym terminie spośród laureatów zostanie wyłoniona zwycięska 3 uczniów, którzy wezmą udział w w/w konkursie gminnym.

 

6. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy dodatkowo nagrody rzeczowe.

 

7. Wszelkich dodatkowych informacji udziela koordynator konkursu