GALERIE

Krakowiak dla pensjonariuszy DPS w Sieradzy

Realizacja programu "Nie pal przy mnie proszę"

Kolorowy dzień warzywny

Wycieczka komunijna do Kałkowa

Wycieczka - KAŁKÓW

Dnia 29 czerwca odbyła się wycieczka dzieci komunijnych i ich rodziców do Kałkowa.

W Sankturaium dzieci dzieci uczestniczyły we Mszy Świętej. Odziwdzili  także Górę Świętego Krzyża.

Przedszkolaki na spektaklu teatralnym