GALERIE

Śniadanie daje moc

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

100 lat NIEPODLEGŁA

Dzień Edukacji Narodowej

Pogadanka dla klas 1-3 "Bezpieczna droga do szkoły".