GALERIE

Bieg im Kardynała Wyszyńskiego

Mistrz ortografii

Ogródek majowy

Wyjazd do teatru i schroniska

13 rocznica śmierci Jana Pawła II