GALERIE

Ogłoszenie wyników do Samorządu Uczniowskiego

Dzień chłopaka w szkole

Dzień chłopaka w przedszkolu

Ślubowanie klasy I

Dzień jabłka u starszaków