Karta rowerowa

KARTA ROWEROWA

Uczniowie klasy 4 przez cały rok szkolny 2021/2022 na zajęciach z techniki zdobywali wiadomości i umiejętności z wychowania komunikacyjnego. Poznali znaki drogowe, przepisy dotyczące pieszych i rowerzystów, zasady udzielania pierwszej pomocy i telefony alarmowe. Zapoznani byli z budową roweru i jego historią. Następnie przystąpili w dniu 20.06.2022 i 22.06.2022 do egzaminu na Kartę Rowerową, który składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Teoretyczna polegała na zaliczeniu testu z wiadomości, a praktyczna na pokonaniu toru przeszkód. Emocje przy zdawaniu egzaminu były bardzo duże, gdyż  Karta Rowerowa to pierwszy w życiu dokument uprawniający do poruszania się pojazdem. Wszyscy uczniowie, którzy do niego przystąpili, zaliczyli go pomyślnie. Gratulujemy i życzymy bezpiecznych i ciekawych wycieczek rowerowych. SZEROKIEJ DROGI!