X Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz

Dzisiaj w naszej szkole zostały wręczone nagrody min: laptop, tablet, smartwatch,, bon pienieżny  oraz wiele innych  dla Oliwii Wałaszek uczennicy z klasy 3 zdobyła I miesjce w wojewódzctwie oraz wyróznienie ogólnopolskie na X Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”. W/w konkurs przeprowadziła  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego , w ramach działań prewencyjnych na rzecz zmniejszenia liczby wypadków przy pracy i rolniczych chorób zawodowych. Była to dziesiąta, jubileuszowa edycja, której celem jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Konkurs przebiegał pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Współorganizatorami przedsięwzięcia byli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, których przedstawiciele gościli w naszej szkole. Tegoroczne hasło konkursowe miało zwrócić szczególną uwagę najmłodszych mieszkańców obszarów wiejskich na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników związanym z obecnością zwierząt w gospodarstwie rolnym, zachęcić dzieci do zapoznania się z zasadami bezpiecznego zachowania w jego obrębie, a także przypomnieć „Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”. Jesteśmy pełni uznania dla nagrodzonej dzisiaj Oliwii, prezentujemy z duma jej pracę i życzymy dalszych sukcesów.

opracowanie - Małgorzarta Figiel