REKRUTACJA 2020/2021 -ZSP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej

Wniosek do Zespołu Szkół im. K.K. Baczyńskiego dostępny jest pod adresem www.zsdt.edu.pl  w sekcji "Rekrutacja online".