Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

1 września 2018r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia - 31 grudnia 

3.

Ferie zimowe

15 luty 2021- 28 luty 2021 

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

1- 6 kwietnia 2021

5.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021.

Proponowane dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1.

2 listopada 2020

2.

4,5  styczeń 2021

3.

egzamin ósmoklasisty - maj - 3 dni 25,26 ,27 

4.

4 czerwca 2021