Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

1 września 2021r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia - 31 grudnia 

3.

Ferie zimowe

17 -30 styczeń  2022

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

14-19 kwietnia 2022

5.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2022

Proponowane dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1.

2 listopada 2021

2.

12 listopada  2021

3.

egzamin ósmoklasisty - maj - 3 dni 24,25, 26 2022

4. 2 maja 2022 

5

17 czerwca 2022