Grono pedagogiczne

Teresa Dąbrowa –  Dyrektor szkoły - wychowanie fizyczne  

Iwona Bieś – oddział przedszkolny grupa 3- 4 latków, świetlica

Katarzyna Jurekoddział przedszkolny grupa 5-6 latków, świetlica

Urszula Gębala – wychowawca klasy II i III – edukacja wczesnoszkolna  

Justyna Wrona  - wychowawca klasy I – edukacja wczesnoszkolna 

Katarzyna Kosmala – wychowawca klasy IV i V – język polski, biblioteka  

Anna Jarmuła–Patoń - wychowawca klasy VII – historia, WOS, przyroda, geografia, informatyka,świetlica  

Małgorzata Figiel - wychowawca klasy  VII – matematyka , technika, plastyka, pedagog szkolny  

Dominika Gazduła  –  wychowawca klasa IV, język angielski I-VIII

Lucyna Krzanowska - muzyka 

Ks Marian Kot – religia  

Sabina Orłowska - Grzech - fizyka 

Agnieszka Ligenza - biologia , chemia 

Bernadetta maj– język niemiecki  

Joanna Podgórska– logopedia  

Justyna Wrona - doraca zawodowy , edukacja dla bezpieczeństwa

Anna Fido - wychowanie do życia w rodzinie