PROFILAKTYKA W SZKOLE

PROFILAKTYKA W SZKOLE
W naszej szkole została przeprowadzona w starszych klasach prelekcja i prezentacja nt.
„Jak radzić sobie ze stresem”. Należy pamiętać , że nie unikniemy napięcia i stresu w
codziennym życiu i nie da się dzieci ochronić całkowicie przed nim. Dlatego bardzo
ważną rzeczą jest to, by zadbać o emocje dzieci i nauczyć je umiejętności radzenia sobie z
nim. Uodparnianie na stres jest przejawem dbałości o higienę psychiczną dzieci. I właśnie
temu służyło w/w spotkanie. W ramach działań profilaktycznych na terenie szkoły został
zorganizowany również konkurs plastyczny pt. „ Pomagam innym – czuję się
potrzebna/y”. Uczniowie klas 4 – 7 na zajęciach z plastyki wykonali samodzielnie plakaty
obrazujące hasło konkursu. Najpiękniejsze prace wybierali przedstawiciele z
poszczególnych klas. W konkursie tym:
pierwsze miejsce zajęła – Milena Motyl z klasy 4;
drugie miejsce zajęła– Klaudia Pikul z klasy 5;
trzecie miejsce zajęła – Amelia Schab z klasy 5.