KONKURS MATEMATYCZNY "KLASOWY MISTRZ MATEMATYKI"

KONKURS MATEMATYCZNY "KLASOWY MISTRZ MATEMATYKI"
Został rozstrzygnięty Klasowy Konkurs Mistrza Matematyki. W eliminacjach wzięli udział uczniowie klas 4-8.
Uczestnicy konkursu wyłonieni podczas eliminacji musieli wykazać się umiejętnością logicznego myślenia i wyobraźnią przy rozwiązywaniu problemów matematycznych, stosowania zasad i prawidłowości matematycznych, bardzo dobrym wykonywaniem obliczeń.
Celem konkursu było:
• ukazanie użyteczności matematyki w życiu codziennym,
• przybliżenie uczniom wiedzy i umiejętności matematycznych,
• zachęcenie dzieci do podejmowania i rozwiązywania zadań i problemów w oparciu o programowe wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji matematycznej,
Wszyscy uczniowie reprezentowali bardzo wyrównany poziom wiedzy i umiejętności matematycznych, jednakże nie wszystkim udało się pokonać trudności podczas rozwiązywania zadań.
Klasowymi Mistrzami Matematyki zostali:
Klasa 4 – Lena Jaworek
Klasa 5- Zuzanna Świętek
Klasa 7- Adrianna Jurek
Klasa 8- Laura Pikul
Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie p. Małgorzata Figiel, p. Justyna Wajda