Rocznica śmierci Jana Pawła II

Pamiętamy o 16 rocznicy śmierci Jana Pawła II

Każda epoka ma swoich sławnych bohaterów, wybitnych przywódców - tak duchownych,   jak i świeckich - którzy dla świata są wielkimi ludźmi.

Taką osobistością jest papież,  Święty Jan Paweł II. Człowiek wielkiego formatu, którego wiara, wiedza, uczciwość, moralność i dokonania są wzorem do naśladowania dla obecnych i przyszłych pokoleń.

2 kwietnia 2021 roku przypada 16 rocznica śmierci św. Jana Pawła II.