INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY

W związku z sytuacją pandemiczną i nowymi obostrzeniami panującymi w kraju od 22 marca do 9 kwietnia 2021r. uczniowie klas I-VIII będą realizować naukę w trybie zdalnym zgodnie z obowiązującym Regulaminem Zdalnego Nauczania i Procedurami Bezpieczeństwa w okresie pandemii SARS-COV-2 w Szkole Podstawowej w Laskówce Chorąskiej.

 

            Dla dzieci, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła organizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest pisemny wniosek rodziców złożony u Dyrektora Szkoły.

 

Zajęcia specjalistyczne będą odbywać się na terenie szkoły, natomiast zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w domu dziecka za zgoda rodziców.

 

Dla uczniów klasy ósmej nadal będą organizowane konsultacje na dotychczasowych obowiązujących zasadach.   

 

Dyrektor Szkoły