Informacja dyrektora szkoły

Drodzy Rodzice                     

Laskówka Chorąska 04.05.2020r.

 

Od 6 maja oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. gen. Józefa Bema
w Laskówce Chorąskiej może być otwarty. Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia dziecku opieki powinni o tym fakcie powiadomić jak najszybciej dyrektora placówki nr telefonu kom. 692 015 206.