Informacja dyrektora szkoły

Informacja dyrektora szkoły
Informacja dla uczniów i rodziców: w dniu 30.04.20 (najbliższy czwartek) będą prowadzone zajęcia dydaktyczne. Zmiana w harmonogramie dni wolnych wynika z faktu, że dni 12.03 i 13.03 były dniami tylko opiekuńczymi a nie dydaktycznymi.
Teresa Dąbrowa - dyrektor szkoły