Informacja dla Rodziców i Uczniów

Informacja dla Rodziców i Uczniów

Decyzją MEN Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach
oświatowych zostaje przedłużone do 24 maja 2020r.

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się 16, 17 i 18 czerwca 2020r.

Pozostajemy do Waszej dyspozycji pod znanymi Wam numerami telefonów.

Dyrektor Szkoły
Teresa Dąbrowa