Informacja dyrektora szkoły

Ogłoszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. gen. Józefa Bema w Laskówce Chorąskiej

 

Informuję, że szkoła otrzymała 1 komputer w ramach „Zdalna szkoła”.

Istnieje możliwość użyczenia go uczniowi, którego Rodzice zgłoszą taką potrzebę.

Komputer posiada podstawowe oprogramowanie, które potrzebne jest do zdalnego nauczania.

Nie wolno w nim instalować gier czy innych aplikacji. Należy go zwrócić w wyznaczonym terminie
 i w nienaruszonym stanie.

Gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany użyczeniem komputera, proszę o kontakt na numer 692 015 206 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 14.00.

 

Dyrektor Szkoły

Teresa Dąbrowa