Informacja dla Rodziców i Uczniów

Informacja dla Rodziców i Uczniów

Decyzją MEN Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach
oświatowych zostaje przedłużone do 26 kwietnia 2020r.

Pozostajemy do Waszej dyspozycji pod znanymi Wam numerami telefonów.

Dyrektor Szkoły
Teresa Dąbrowa