Klasa 8

  Poniedziałek 8.00 Wtorek 8.00 Sroda 8.00 Czwartek 8.00 Piątek 8.00
1 j.angielski fizyka historia matematyka  matermatyka
2 geografia chemia w-f biologia matemaryka
3 w-f  religia j.angileski j.polski  j.angielski
4 j.polski EDB religia chemia w-f
5 matematyka j.polski j.niemiecki j.polski  fizyka
6 historia j.niemiecki j.polski j.angielski  j.polski
7 informatyka WOS korek.-komp WOS zaj. z wychowawca
8 matematyka