Klasa 7

  Poniedziałek 8.00 Wtorek 8.00 Sroda 8.00 Czwartek 8.00 Piątek 8.00
1 religia biologia religia biologia j.polski
2 j.polski fizyka w-f  matematyka geografia
3 w-f chemia  plastyka chemia matematyka
4 historia  j.polski j.angielski j.angielski w-f
5 geografia j.niemiecki j.polski informatyka historia
6 matematyka  j.angielski j.niemiecki j.polski fizyka
7 matematyka  j.polski zaj. z wychowacą   muzyka
8   zaj. wyrówna