Klasa 5

Poniedziałek 8.00

wtorek

Środa 8.45

Czwartek 8.00

Piątek 8.00

j.polski

matematyka

 

plastka

historia

w-f

j.angielski

historia

matematyka

matematyka

matematyka

j.polski

j.polski

geografia

j.polski

religia

biologia

matematyka

zaj. z wychowawcą

j.polski

j.angiel;ski

technika

j.angielski

 

w-f

 

informatyka

religia

 

muzyka

 

w-f korekcynjo-kompen.