Klasa 4

  Poniedziałek 8.00 Wtorek 8.45 Sroda 8.00 Czwartek 8.00 Piątek 8.45
1 w-f    logopeda j.polski  
2 j.angielski j.polski j.polski j.polski j.angielski
3 przyroda technika historia basen przyroda
4. matematyka matematyka w-f basen matematyka
5. j.polski religia matematyka zaj. z wych  plastyka
6. religia k.szachowe j.angielski informatyka matematyka
7..     muzyka