Klasa 4

  Poniedziałek 8..45 Wtorek 8.00 Sroda 8.00 Czwartek 8.00  Piątek 8.00
1 - wychowanie fizyczne  język polski  język angielski  język polski 
2. przyroda  religia język angielski  wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne
3. matematyka język angielski  historia  przyroda matematyka
4. muzyka plastyka  religia  informatyka  matematyka
5. wychowanie fizyczne  zajecia z wychowawcą  SKS matematyka  technika
6. język polski język polski    język polski   
7.   kółko mateamtyczne wyrówwn.    zjaecia wyrównacze pol.