Samorząd uczniowski w roku szkolnym 2018/2019

Przewodniczący:  Aleksandra Kozioł  

Z-ca: Aleksandra Panek 

Skarbnik: Aleksandra Miękina 

 

opiekun : Justyna wrona