Samorząd uczniowski w roku szkolnym 2021/2022

Przewodniczący: Aleksandra Miękina

Z-ca: Laura Pikul 

Skarbnik:  

 

opiekun : Justyna wrona