Samorząd uczniowski w roku szkolnym 2020/2021

Przewodniczący: Witoria Mikuła   

Z-ca: Aleksandra Miękina 

Skarbnik: Gabriela Kapustka 

 

opiekun : Justyna wrona