Klasa 1

  Poniedziałek 8.45 Wtorek 8.00 Sroda 8.00 Czwartek 9.40 Piątek 8.00
1   Inforatyka  logopedia   ew
2. ew ew ew   ew
3. ew ew język angielski  ew ew
4. ew ew ew ew ew
5. religia kólko plastyczne ew ew  
6. jezyk angielski    religia ew